Rijk van Nijmegen

Verbod op beregenen met oppervlaktewater in Berg en Dal

24/7 beregeningsverbod in o.a. Berg en Dal
24/7 beregeningsverbod in o.a. Berg en Dal © Waterschap Rivierenland
BERG EN DAL - Waterschap Rivierenland breidt het beregeningsverbod uit voor de gemeente Berg en Dal. Dit geldt ook voor delen van de gemeentes Wijchen en Heumen. Hier mag tot nader order niet meer worden beregend met oppervlaktewater. Dit verbod gaat in op vrijdag 12 augustus en geldt voor 24 uur per dag.

Droogvallende sloten voorkomen

"Met het beregeningsverbod in deze gemeenten proberen wij droogvallende sloten te voorkomen", aldus het Waterschap. De waterstanden in de sloten van de gemeente Berg en Dal en delen van de gemeentes Wijchen en Heumen dalen de laatste dagen sneller dan verwacht. In deze gebieden kan het waterschap geen water aanvoeren, aangezien ze hoger liggen dan de meeste delen van het rivierengebied.

Andere gemeentes in het Rivierengebied

Het huidige beregeningsverbod voor enkele andere gemeentes in het rivierengebied blijft staan. In Culemborg, Buren, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Lingewaard en delen van de gemeentes Gorinchem, Arnhem en Nijmegen mag tussen 7.00 en 19.00 uur niet met oppervlaktewater beregend worden. Voor de appelteelt geldt in deze gemeentes een uitzondering tussen 13.30 en 17.30 uur.

Druppelbevloeiing van gewassen

Druppelbevloeiing van gewassen mag wel in de gebieden waar beregeningsverboden gelden, Hiervoor is namelijk veel minder water nodig. Gebruik van water dat nodig is voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld voor het koelen van daken van stallen, is ook mogelijk.
Meer informatie: Waterschap Rivierenland.