Rijk van Nijmegen

Camping op Alverna wil uitbreiden, maar er is verzet

Camping 'Bij de 3 Linden' van bovenaf
Camping 'Bij de 3 Linden' van bovenaf © John Beckmann / RN7
ALVERNA - "We moeten constateren dat we het gewoon niet met elkaar eens zijn." Dat zegt Frans Dolmans van stichting Vrienden van de vennen. Zij zijn tegen de uitbreidingsplannen van de camping Bij de 3 Linden. Dolmans is bang voor massatoerisme en vreest voor aantasting van het omliggende vennengebied.
Camping Bij de 3 Linden op Alverna ligt aan de Heumenseweg en heeft op dit moment 25 plekken voor onder andere campers. Zij willen het gebied hiervoor uitbreiden naar ongeveer 240 plekken. De uitbreidingsplannen zijn al even bezig en is ontstaan doordat er een grote vraag is naar caravanplaatsen in de regio. "We waren al bezig met een uitbreiding van vijftig plaatsen voordat we te horen kregen dat camping de Wighenerhorst ermee stopt. Daardoor is er geen grote camping meer in de regio én dat biedt kansen", vertellen Huub Arts en Michiel de Laat van Bij de 3 Linden.
Vervolgens kwam het idee om hun aangrenzende landbouwgrond bij de uitbreiding te betrekken. "De landbouwgrond is toch van ons. Daar hebben we wat aardappelen, maar het wordt steeds moeilijker om deze rendabel te houden. Het is te klein om alles goed te faciliteren. Het kost meer geld dan dat het oplevert", zeggen de heren. "De grond is in totaal 7,5 hectare groot. We hebben berekend dat daar ongeveer 240 campers/tenten kunnen staan. Maar de plannen die wij hebben is nog maar een visie, dus dit aantal staat nog niet vast. De gemeente beslist uiteindelijk.”

'Schade aan het vennengebied'

Ondanks dat het pas een visie is, maakt stichting Vrienden van de vennen zich grote zorgen. Op Alverna ligt namelijk niet alleen een plan voor een uitbreiding van de camping, ook komt er een hotel bij de Berendonck. Bovendien is het campinggedeelte van de Wighenerhorst verkocht aan een projectontwikkelaar. Hier ligt nu een aanvraag voor de bouw van 125 vakantiehuisjes die Landal GreenParks gaan beheren.
De stichting is bang dat door massatoerisme op Alverna het omliggende vennengebied wordt aangetast. "We zijn zeer verontrust over de ontwikkeling die schade zal aanbrengen aan het vennengebied. We missen dan de rust en de bevordering van de natuur die heel kwetsbaar is", legt Frans Dolmans uit.

Geen 'Massa is Kassa' doelgroep

De campingeigenaren snappen de kritiek en zeggen daarmee rekening te houden. "Dat doen we door een camping te maken voor het type gasten die we willen aantrekken: die respect hebben voor de natuur en gaan voor de rust en de ruimte die er is. Maar zij zullen zich niet alleen maar ophouden in de tweekilometerstraal van de camping. Zij gaan ook vaak buiten dit gebied recreëren, bijvoorbeeld door te fietsen of te winkelen in Nijmegen", vertelt Karin de Laat Arts, mede-campingeigenaar.
"Je hebt ook een doelgroep, we noemen ze even de ‘Massa is Kassa mensen’, die hutje mutje op elkaar zitten en veel entertainment willen", vullen mede-eigenaren Arts en De Laat aan. "Dat publiek willen wij niet. Een 16-jarige komt hier dan ook veel minder snel naartoe, omdat het een ruim opgezette natuurcamping met dagrecreatie moet worden."
In de video legt Karin de Laat Arts de uitbreidingsplannen uit. Tekst gaat daarna verder:
De plannen voor de uitbreiding staan nog niet vast; eerst moet de gemeente hiervoor richtlijnen vaststellen. Dat gebeurt pas zodra er genoeg vooronderzoek is gedaan naar de drukte op de Heumenseweg en de druk op het vennengebied. Voor een beoordeling over dat laatste, is de gemeente al in gesprek met Staatsbosbeheer.

Weerstand

Het duurt nog wel even voordat de plannen verder ontwikkelend kunnen worden. Wel hebben de campingeigenaren afgelopen jaar al gesproken met buurtbewoners. "De buurt hebben we een keer uitgenodigd over onze visie. Nadat de plannen van Landal bekend werden, is de werkgroep stichting Vrienden van de vennen ontstaan. Het is prima als mensen tegen zijn, zeker als je dingen gaat veranderen. Dan komt er automatisch weerstand."
"Ondertussen wordt er van alles geroepen, bijvoorbeeld dat straks van die 240 plekken er een bezettingsgraad is van 80%", vertelt De Laat. "Als je uitgaat van de afgelopen twee coronajaren, ja, toen gingen er inderdaad veel meer Nederlanders in eigen land op vakantie. Dat is nu niet meer reëel. Wij hebben nu een gemiddeld bezettingspercentage van 45%”, vertellen Arts en De Laat. “Wij hopen dat we in gesprek kunnen blijven met de Stichting Vrienden van de vennen en dat wij er samen uitkomen.”
Over dat laatste is Dolmans het eens. "We hebben met de familie Arts goed contact. We spreken ook over onze standpunten en zij informeren ons over de lopende zaken. We moeten constateren dat we het gewoon niet met elkaar eens zijn, maar dat we wel streven naar een goede relatie."
Dolmans hoopt wel dat de gemeenteraad van Wijchen het uitbreidingsplan van tafel veegt. Daarom zal Vrienden van de vennen de gemeenteraad en de wethouders de komende tijd "dusdanige informatie geven en beïnvloeden dat zo’n beslissing niet genomen zal worden".