Rijk van Nijmegen

Organisatie Beuningen On Ice nog altijd niet rond

Beuningen On Ice 2019
Beuningen On Ice 2019 © RN7
BEUNINGEN - De gemeente Beuningen en de organisatie van het schaatsevenement Beuningen On Ice (BOI) zijn nog altijd in onderhandeling met elkaar. Fractievoorzitter Eric van Ewijk van BN&M en fractievoorzitter Dave Preijers van het CDA hebben er alle vertrouwen in dat beide partijen tot elkaar komen en het evenement eind december gewoon doorgaat.
Het wordt dan de tiende keer en is dus een jubileumeditie. Van Ewijk stelt dat BN&M "een groot pleitbezorger is van dit grote Beuningse evenement". Ook Preijers noemt Beuningen On Ice belangrijk. Het evenement kan niet meer terecht op het Asdonckterrein langs de Van Heemstraweg, omdat daar chalets zijn geplaatst voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

CDA: gemeente moet BOI compenseren

Daarom verhuist BOI naar de Ooigraaf, waar een nieuw evenemententerrein wordt aangelegd. Het lukt echter niet om vóór het einde van dit jaar daar een grootschalige aansluiting voor elektriciteit te realiseren. Op het Asdonckterrein was die voorziening er wel.
Fractievoorzitter Preijers wijst er op dat de verplaatsing, waar BOI niet om had gevraagd, extra kosten met zich meebrengt. "In de gesprekken tussen de gemeente en Beuningen On Ice moet dit worden meegenomen. Zeker dit jaar moet er compensatie zijn," aldus Preijers.
Beuningen On Ice bestaat uit een mobiele schaatsbaan, met vaak een apart gedeelte voor de jongste jeugd. Daarnaast is er altijd een flinke horeca-afdeling gerund door vrijwilligers. Dankzij de horeca lukt het BOI om financieel rond te komen.

Onderhandelingen staan onder tijdsdruk

In de onderhandelingen tussen gemeente en BOI wordt de tijdsdruk steeds belangrijker. BOI moet tijdig voorzieningen reserveren, zoals een ijsbaan en generatoren voor de stroomvoorziening. Daarbij speelt dat er sprake is van een forse inflatie en hoge energieprijzen. De brandstofprijzen voor het aandrijven van de generatoren zijn momenteel erg duur.
De Socialistische Partij staat er politiek gezien overigens anders in dan het CDA en BN&M. Volgens SP-fractievoorzitter Jos Swartjes is de energierekening van huishoudens belangrijker dan de energierekening van BOI. De SP start deze zomer met acties rondom de koopkrachtdaling.

BOI volgens SP zelf verantwoordelijk voor energierekening

Swartjes: "Hoe mensen de komende maanden/jaren rond kunnen komen, of ze de energierekening, de dure boodschappen en de huur of hypotheek nog kunnen betalen, is onze eerste prioriteit. Het is natuurlijk fijn voor de achterban als het college leuke dingen voor de mensen doet zoals BOI, maar wat kopen de mensen daarvoor die geen paar schaatsen voor hun kinderen kunnen kopen?"
De SP wil best geld uitgeven aan sport, maar dan wel op zo’n manier dat iedereen er iets aan heeft voor langere tijd, zo stelt Jos Swartjes. Hieruit valt op te maken dat de gemeente naar mening van de SP geen of weinig financiële steun moet verlenen aan het evenement.

Wethouder Steeg legt bal bij de organisatie

In een brief aan de gemeenteraad heeft wethouder Alwin Steeg onlangs aangegeven dat Beuningen On Ice planologisch en technisch mogelijk is op de Ooigraaf.
Steeg: "Het is nu aan de stichting om het evenement verder zelf op te pakken. Wel moeten wij als gemeente nog enkele werkzaamheden uitvoeren, zoals het rooien van meerdere bomen en het aanpassen van verharding en riolering. Ook zijn er nog extra maatregelen nodig vanwege de verkeersveiligheid."

Gemeente en organisatie moeten gezamenlijk oplossing vinden

D66 is van mening dat de kosten voor de energievoorziening in eerste aanleg bij de gemeente moet liggen. Volgens D66-fractievoorzitter Peter Lam is Beuningen On Ice een belangrijk evenement, vooral voor de schoolgaande jeugd. Veel inwoners ontmoeten elkaar bij BOI en Peter Lam is ervan overtuigd dat de organisatie van het festijn en de gemeente gezamenlijk een oplossing zullen vinden voor alle problemen.