Rijk van Nijmegen

Beuningen start centrum voor jongdementerenden

Het pand aan de Wilhelminalaan waar het centrum komt
Het pand aan de Wilhelminalaan waar het centrum komt © Google Street View
BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen start begin volgend jaar een regionaal informatiecentrum voor jongdementerenden en hun naasten. Dit Odensehuis Animi Vivere wordt gevestigd in het pand Wilhelminalaan 106. Beuningen ondersteunt dit centrum met een opstartsubsidie van 20.000 euro, zo maakte de gemeente bekend.
Stichting Odensehuis Animi Vivere gaat hiervoor een samenwerking aan met de Lionsclub Maas en Waal. Het Odensehuis wordt een inloop-, ontmoetings- en activiteitencentrum voor mensen met geheugenproblemen en/ of beginnende dementie. De opening staat gepland voor 1 januari 2023.

Opvang momenteel beperkt

Op de locatie Wilhelminalaan 106 is een medisch centrum gevestigd, met onder andere een prikpost (bloed) en een huisartsenpraktijk. We spreken van dementie op jonge leeftijd, als de diagnose voor het 65e levensjaar is vastgesteld.
De complexiteit is groot als men deze diagnose al op jonge leeftijd krijgt. Omdat het bijvoorbeeld de relatie, het gezin, financiële problematiek, en vaak ook de werksituatie raakt. Voor de beoogde doelgroep zijn er momenteel beperkte opvangmogelijkheden die aansluiten bij de behoefte van deze groep in de regio.

Voorzieningen vooral gericht op ouderen

In Beuningen kennen wij op dit moment drie dagbestedingen voor mensen met dementie. Deze dagbestedingen zijn gericht op ouderen. Voor de doelgroep jongdementerenden die specifieke ondersteuning en begeleiding vragen, is nog geen passend aanbod.
Daarnaast vindt de doelgroep ouderen die hoogopgeleid zijn niet altijd aansluiting bij het huidige aanbod. Het Odensehuis voorziet ook hier in een behoefte.

Vrijwilligers erg belangrijk

Het aantal jongdementerenden in de gemeente Beuningen wordt geschat op zeker 12. Hoeveel mensen er in de gehele regio zijn, met een dergelijke diagnose is niet helemaal duidelijk. Het Odensehuis heeft specifieke kennis over deze doelgroep en kan daardoor van betekenis zijn wat betreft informatie, advies en dagbesteding.
Volgens het Odensehuis zal er veelvuldig een beroep worden gedaan op vrijwilligers voor ondersteuning. Daarnaast maakt men veel gebruik van stagiaires en studenten.

Onomkeerbare hersenaandoening

Dementie is een verzamelnaam van verschillende onomkeerbare hersenaandoeningen, die in de loop van de tijd verergeren en het dagelijks leven en werken verstoren. Er zijn vele vormen van dementie. De komende jaren verwacht men een verdubbeling van het aantal mensen met dementie. Dat komt door de toenemende vergrijzing van de maatschappij.