Noord-Veluwe

VVE Groen Hulshorst enorm teleurgesteld over afwijzing bouwplannen door het college

Om deze plek gaat het.
Om deze plek gaat het. © RTV Nunspeet
HULSHORST - Door de gemeente Nunspeet wordt niet meegewerkt aan het plan van de VVE Groen Hulshorst om in totaal 56 woningen te bouwen naast het landgoed Groeneveld. Het college van burgemeester en wethouders houdt daarmee vast aan het standpunt dat ook ten aanzien van eerdere plannen op deze percelen is ingenomen. Dit tot teleurstelling van de vereniging.
“Als VVE zijn wij enorm teleurgesteld omtrent dit besluit en vinden dat er zeer onvoldoende naar de plannen is gekeken en er inhoudelijk niet op de plannen is ingegaan. Fasering, inrichting van het terrein en aantallen woningen waren al genoemd in het principe verzoek", vertelt voorzitter Adrie Gouweleeuw.

'Klap in het gezicht'

Volgens Gouweleeuw was al op 90 procent van de woningen ingetekend. Gesprekken met de provincie gaven volgens hem ook hoop op een snelle realisatie van de bouwplannen. “Naar onze mening is het besluit van de gemeente dan ook een klap in het gezicht van de woningzoekenden en heeft de gemeente totaal geen oog voor het woningbouwprobleem in Nederland. Een klein lichtpuntje is gelukkig wel dat de gemeente woningbouw op de planlocatie niet volledig uitsluit.”
Een en ander betekent naar de mening van de VVE dat een vertraging van woningbouw met vele jaren zal ontstaan. “Op dit moment beraden wij ons over onze volgende stappen waarbij alternatieve bestemmingen voor de locatie ook op de agenda staan.”

'Plannen voldoen niet aan agrarisch- en open karakter Hulshorst'

Door de gemeenteraad van Nunspeet is in 2018 de omgevingsvisie vastgesteld. Hierin is de ambitie vastgelegd voor de kern Hulshorst dat het oorspronkelijk agrarisch- en open karakter behouden moet worden en waar mogelijk versterkt. Daarbij is het druppelsgewijs realiseren voor woningen voor de eigen inwoners uitgangspunt.
De plannen voor de bouw van 56 woningen naast landgoed Groeneveld voldoen hieraan niet, zo stelt het college. Mede omdat er andere plannen in ontwikkeling zijn in Hulshorst en er alsnog voldoende plannen worden ontwikkeld. In de omgevingsvisie is daarnaast duidelijk gesteld dat de toegankelijkheid en de zichtrelatie met het landgoed dient te worden verbeterd.

Verkenning locaties woningbouw

Voor 2022 staat gepland dat er onder meer voor Hulshorst een verkenning wordt opgesteld waarin ook locaties voor woningbouw aan de kernranden van het dorp worden meegenomen. Strikt genomen zou de beoogde locatie in deze verkenning kunnen worden meegenomen. Gezien alle geldende argumenten wordt het onwaarschijnlijk gevonden dat de in het geding zijnde percelen als geschikte locatie worden aangemerkt, laat het college weten. Dat is reden het verzoek van de VVE af te wijzen en zo duidelijkheid te verschaffen over het standpunt van de gemeente.
Wel wordt het besluit ter kennisname toegezonden aan de raadscommissie Ruimte gezien de geschiedenis met betrekking tot dit perceel en de in Hulshorst ontstane reuring over dit woningbouwplan. Met name de omwonenden van het plan Weversweg tweede fase zijn tegen de door de gemeente gewenste bouw van rond de veertig woningen op een braakliggend terrein in hun omgeving. Omwonenden van de gronden naast het landgoed verzetten zich tegen woningbouw zoals de VVE dat wil.