Noord-Veluwe

Manege Belvédère gebruikt aangekochte grond voor uitbreiding

Manege wil uitbreiden.
Manege wil uitbreiden. © Pixabay
NUNSPEET - Manege Belvédère mag een stuk grond aankopen van de gemeente Nunspeet. Het gaat om 610 vierkante meter waarvoor een totale prijs van 21.350 euro moet worden neergeteld. Een deel van de grond is al geruim tijd in gebruik bij de manege, het resterende deel wil de eigenaar gebruiken voor uitbreiding van zijn bedrijf.
Een deel van de gronden heeft al de bestemming ‘manege’, wat in overeenstemming is met het huidige gebruik. Ongeveer vierhonderd meter heeft de bestemming ‘bos’. Om de uitbreiding mogelijk te maken moet dat worden gewijzigd. Uit onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau blijkt dat de wijziging mogelijk moet zijn.
Indien het benodigde bestemmingsplan niet binnen drie jaar onherroepelijk is wordt de koop alsnog ontbonden. In dat geval wordt het ontvangen aankoopbedrag door de gemeente teruggestort op 5000 euro na. Dat dient dan als compensatie voor de door de gemeente gemaakte kosten.
Om het gebied landschappelijk in te passen na de verkoop, wordt de aangrenzende strook grond ingeplant met inheemse soorten. De kosten hiervan, 500 euro, worden gedekt uit de opbrengst van de verkoop. Het resterende bedrag komt ten goede aan de post ‘opbrengsten snippergroen’, zo is terug te vinden in de besluitenlijst van de gemeente.