Rijk van Nijmegen

Vanaf najaar verbod op verkoop en gebruik lachgas in openbare ruimte Nijmegen

De directe aanleiding voor het lachgasverbod is de overlast die omwonenden van het Joris Ivensplein door gebruikers ervan ervaren.
De directe aanleiding voor het lachgasverbod is de overlast die omwonenden van het Joris Ivensplein door gebruikers ervan ervaren. © RN7
NIJMEGEN - Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de Nijmeegse gemeenteraad er woensdagmiddag voor gekozen om lachgas voortaan hetzelfde te gaan behandelen als alcohol: in de openbare ruimte mag het in principe niet verkocht en gebruikt worden. Het is een gevolg van een aangenomen motie van het CDA met steun van SN, Gewoon Nijmegen, SP, VVD, Partij voor de Dieren en onafhankelijk raadslid Michelle van Doorn. Het verbod moet vanaf het najaar van kracht worden. Overlast zal belangrijkste aanleiding tot handhaving worden. Directe aanleiding is de overlast als gevolg van lachgasgebruik die omwonenden van het Joris Ivensplein, naast andere vormen van overlast, ervaren.

“De maat is vol”

Voor indiener Marjolijn Mijling (CDA) is ‘de maat vol’. “In 2018 stemde de raad nog niet in met een lachgasverbod omdat er landelijke wetgeving moest komen. Vier jaar verder is die er nog steeds niet.” Eric Bender (Stadspartij Nijmegen) ziet de meerwaarde van een lachgasverbod in de openbare ruimte voor omwonenden van het Joris Ivensplein. “Er komt een intens sissend geluid bij kijken die omwonenden uit hun slaap houdt en er blijven overal patronen achter op de grond.” Hans van Hooft (SP) ziet het als maatregel die ervoor zorgt dat vooral de overlastgever bestraft wordt: “Als je er een puinhoop van maakt, moet er handhavend ingegrepen kunnen worden. Net zoals bij alcohol het geval is.” Ook burgemeester Hubert Bruls (CDA) ziet het lokale lachgasverbod in de openbare ruimte graag komen. “Ik draag het een goed hart toe. Zo kunnen we in ieder geval hier iets doen want landelijk maar niet wil lukken.”

“Lost niets op zo lang het landelijk wel mag”

GroenLinks, D66 en PvdA steunden de motie niet. “Ik snap de koppeling tussen raddraaiers en lachgas niet zo goed”, zegt Abdulahi Hussen (GL). Ammar Selman (PvdA) ziet niets in een lokaal lachgasverbod: “We gaan het probleem niet oplossen zolang het landelijk wel mag.” Ook D66 is tegen een dergelijk verbod. “Liever zou ik de verkoop beperken, zeker aan jongeren”, zegt raadslid Michiel van Hoof. “En er is ook nog wel wat werk te doen op het gebied van voorlichting.” De aangenomen roept echter ook op in het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.

Tevreden

Mijling is ‘heel tevreden’ dat de motie het gehaald heeft. “Hier werk ik al vier jaar voor. We wisten dat het krap ging worden. Maar we hebben ook de burgemeester vorige week gehoord, die aangaf dat hier wel echt behoefte aan is. Het maakt een groot onderdeel uit van de overlast door jongeren die in auto’s hangen of ergens op straat en herrie veroorzaken. Als je dat kunt wegnemen, kun je je ook beter richten op de andere onderdelen van het probleem en de benodigde zorgaanpak. Daarom snap ik partijen die tegen gestemd hebben ook niet zo goed. Het is natuurlijk ook zo dat lachgas zeer slecht is voor de gezondheid, en als je er niets tegen doet zijn mensen zich daar onvoldoende bewust van. Ook is de afval in de openbare ruimte die het met zich meebrengt met alle ampullen en ballonnen die niet afbreekbaar zijn slecht voor het milieu. En laat het duidelijk zijn dat het hier gaat om een verbod voor de openbare ruimte. Wat je thuis doet, moet je zelf bepalen.”