Rijk van Nijmegen

Michelle van Doorn stapt uit Nijmeegse fractie Partij voor de Dieren

Michelle van Doorn.
Michelle van Doorn. © Partij voor de Dieren
NIJMEGEN - Voormalig fractievoorzitter, lijsttrekker en raadslid Michelle van Doorn stapt per direct uit de Nijmeegse fractie van de Partij voor de Dieren en gaat door als onafhankelijk raadslid. Zij benoemt verschillen van inzicht binnen de partij over de koers en hoe deze verschillen ten tijde van de coalitievorming de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen als reden voor haar besluit. De Partij voor de Dieren betreurt het besluit, maar respecteert de keuze en hoopt met Van Doorn te kunnen blijven samenwerken.

Open houding

Van Doorn (51) maakt haar besluit bekend in een open brief aan de Nijmeegse kiezers die op de Partij voor de Dieren gestemd hebben. “De kiezers in Nijmegen hebben ons werk van de afgelopen jaren gezien en beloond; afgelopen maart zag ik de zetels verdubbelen van twee naar vier”, schrijft Van Doorn. “Met deze uitslag was er zelfs momentum om deel te kunnen nemen aan de te vormen coalitie en om een wethouder te leveren in het college. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je met een open houding aan tafel gaat en oog houdt voor de wensen en behoeften van andere partijen. Iedere coalitiepartner moet zich uiteindelijk kunnen herkennen in een coalitieakkoord. In de PvdD-fractie is daar uiteraard meermalen over gesproken, echter bleek telkens dat er een groot verschil van inzicht en weging van opties was.”

“Onmogelijk om tot gezamenlijke afspraken te komen”

Ook het bepalen van de koers voor de komende vier is een punt waarop de neuzen niet dezelfde kant op staan. “Nu we uiteindelijk niet deelnemen aan de nieuwe coalitie, is het belangrijk om als fractie te bepalen op welke wijze we de komende vier jaar onze rol gaan spelen vanuit de oppositie, welke doelen we daarbij stellen en op welke wijze we die doelen willen halen. Ook hierover is veelvuldig gesproken binnen de fractie en ook hier blijkt het, wederom door verschil van inzicht, onmogelijk om tot gezamenlijke afspraken te komen. Dit alles heeft mij voor de vraag gesteld of ik aan een fractie met dergelijke verschillen van inzicht leiding wil en kan blijven geven. Het antwoord daarop is nee.”

Door als onafhankelijk raadslid

Op 15 juni legde Van Doorn al haar rol en taken als fractievoorzitter neer. Nu stapt ze ‘met verzwaard gemoed’ helemaal uit de fractie. “De verschillen van inzicht blijven zeer groot en zijn onoverbrugbaar gebleken. Ik betreur zeer dat er onvoldoende perspectief is om voor mezelf geloofwaardig door te kunnen in de PvdD-fractie en zie mij genoodzaakt om de fractie te verlaten. Voorlopig zal ik wel in de gemeenteraad blijven en ga ik verder als onafhankelijk raadslid. Ik ben in maart gekozen op het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren en zal deze, ten minste op de kernthema’s, dan ook als leidraad blijven houden.”

“Ontzettend jammer”

Waarnemend fractievoorzitter Eline Lauret, die in 2018 samen met Van Doorn voor de partij in de gemeenteraad kwam, noemt het besluit van Van Doorn ‘ontzettend jammer’ maar rekent erop dat haar fractie op een positieve manier kan blijven samenwerken met Van Doorn. “De hele fractie vindt het jammer. We hebben allemaal een zware tijd achter de rug met corona en de verkiezingscampagne, en dan gaan dingen zoals ze gaan. Michelle heeft haar keuze gemaakt, zij heeft het zo ervaren en dat hebben wij te respecteren. Zij geeft zelf ook aan dat ze op de kernthema’s met ons wil blijven samenwerken, en daar zijn we erkentelijk voor. Ik ben vol vertrouwen dat we elkaar kunnen blijven vinden en samen mooi dingen kunnen bewerkstelligen.” Een nieuwe fractievoorzitter gaat de Partij voor de Dieren voorlopig nog niet kiezen. “We gaan vanavond om de tafel zitten met de fractie over hoe we verder gaan, maar een hectisch moment als dit is niet geschikt om een fractievoorzitter te kiezen. We gaan tijdens het reces allemaal even rust nemen en bepalen daarna een goed moment daarvoor.”