Rijk van Nijmegen

Gemeente Beuningen gaat groene daken stimuleren

Dak met plantjes (ter illustratie)
Dak met plantjes (ter illustratie) © Pixabay
BEUNINGEN - Het Beuningse college van B&W gaat de mogelijkheden onderzoeken om flink wat zogenoemde groene daken in de gemeente te ontwikkelen. Daken waarop gras en planten groeien, dragen bij aan het koel houden van gebouwen, vertraagt de afvoer van regenwater en biedt nieuw leefgebied voor insecten als bijen en vlinders.
In Beuningen wordt momenteel een nieuw gemeentelijk riool- en waterplan opgesteld. In dat kader bekijkt het college of men bewoners kan ondersteunen die een groen dak willen aanleggen. "Onze gemeente biedt in potentie ruimte aan vele hectare groen dak", zo concludeert het college deze week in een brief aan de gemeenteraad.

Antwoord college driekwart jaar later

De brief is een antwoord op raadsvragen die driekwart jaar geleden door de fractie van GroenLinks zijn gesteld in de commissie Ruimte. GroenLinks wees destijds specifiek op de daken van gemeentelijke gebouwen, winkelpanden en particuliere woningen.
De gemeente bezit bijna 8.000 vierkante meter aan plat dak, onder meer op het gemeentehuis, de dorpshuizen van Weurt en Ewijk en sporthal de Tinnegieter in Beuningen. Op de meeste van die daken zijn ook zonnepanelen geplaatst.

Beuningen telt 60 hectare aan platte daken

Het college zegt met de brief antwoordt te willen geven op de vraag wat in potentie in totaal de kansen zijn in Beuningen voor groene daken. Een behoorlijke hoeveelheid groene daken heeft zeker effect op de waterberging, koeling en de biodiversiteit binnen de bebouwde kom.
Uit onderzoek komt naar voren dat zich in de gemeente Beuningen in totaal zo'n 60 hectare aan platte daken bevindt. Dat betreft winkelpanden, woonhuizen en andere functies, zo schrijft het college in de brief. Verder gaat het om 130 hectare aan schuine daken.

Veel afhankelijk van medewerking eigenaren

Het college maakt wel de aantekening dat niet bekend is in hoeverre de constructies van deze daken geschikt zijn voor het aanbrengen van groen. Daarnaast moeten de eigenaren van de panden bereid zijn om hun daken te vergroenen. Dat is onder andere afhankelijk van de kosten en de persoonlijke motieven.
Volgens onderzoek blijkt dat 45-70 procent van de neerslag op de groene daken verdampt, en dus niet in het riool terechtkomt. Per vierkante meter zorgt een groen dak voor ongeveer 100 liter tijdelijke waterberging. Dat vertraagt de afvoer van regenwater, waardoor de piekbelasting van het riool afneemt. Verder is het in een woning met een groen dak tot vier graden koeler als gevolg van het isolerend effect.

Niet alle daken geschikt

Het college merkt op dat de constructie van de daken wel sterk genoeg moet zijn, vanwege het extra gewicht. Zeker als een groen dak verzadigd is met regenwater kan het behoorlijk zwaar worden. Ook zijn steilere daken beduidend minder geschikt om groen op aan te leggen.