Edese gemeenteraad schiet Ana Upu te hulp

Ana Upu in Lunteren
Ana Upu in Lunteren © Google StreetView
LUNTEREN - De stichting ANA UPU in Lunteren kan het gebouw, waar hun buurthuis gevestigd is, blijven gebruiken. Donderdag avond 30 juni sprak de Edese gemeenteraad oordeelsvormend over het gebouw waar veel om te doen is. Het voorstel is dat het gebouw overgedragen zal worden aan de stichting. Ana Upu mag het kopen, voor datzelfde bedrag krijg de stichting een subsidie. Hierdoor kan Ana Upu gebruik blijven maken van het gebouw dat middenin de Molukse wijk in Lunteren staat.
In het gebouw vinden veelal door vrijwilligers gerunde activiteiten en bijeenkomsten plaats. Ook is er een kinderopvang en vinden er sportactiviteiten plaats. De stichting wil graag het gebouw blijven gebruiken, maar kampt met een huurachterstand. Er is de raad verzocht zo'n 170.000 euro ter beschikking te stellen.
Diverse partijen hadden de nodige vragen, maar gingen ook in op de geschiedenis van de Mollukse gemeenschap. Anne-Jan Telgen van het CDA: "Er zit een hele geschiedenis achter de Molukse gemeenschap in Lunteren. Die moeten we meenemen in onze overwegingen".
Bert van Roekel SGP: "Het bedrag van 171.000 euro vinden wij een bittere pil, maar zien een positieve ontwikkeling".
Jacky van de Pol GemeenteBelangen Ede: "Het bestuur laat zien dat er goede ontwikkelingen zijn".
"Deze subsidie is een aanmoediging en een vliegende start voor de toekomst", zo liet Anne-Jan Telgen CDA weten.
De raad stemde unaniem in met de budgetverstrekking, voor Ana Upu waarmee de stichting is gered. De aanwezige mensen van Ana Upu op de publieke tribune waren zichtbaar blij en opgelucht.