Rivierengebied

Mogelijk toch geen gemotoriseerd verkeer op de Gastvrije Waaldijk

Waaldijk, Slijk-Ewijk
Waaldijk, Slijk-Ewijk © Anton Adelaar / RN7
SLIJK-EWIJK - De provincie, het Waterschap en de belanghebbende gemeenten hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld om het participatieproces rondom van de Gastvrije Waaldijk te begeleiden. Na de presentatie van het Masterplan door de provincie Gelderland, bleek dat veel omwonenden niet blij waren met de plannen mede omdat de dijk 'één lange snelweg' leek te worden. Dit bureau adviseert nu om 'op termijn delen van de Waaldijk zijn af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer'.
Donderdag vindt een bijeenkomst plaats tussen alle betrokken zoals de ‘Verenigde Waaldijkers’, vertegenwoordigers van dorpsraden, LTO, ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Eerder heeft er ook op lokaal niveau participatie plaatsgevonden. In januari/februari 2022 hebben de dorpsraden van Oosterhout en Slijk-Ewijk hun inbreng kunnen leveren op de gewenste inrichtingsmaatregelen op lokaal niveau.

'Auto te gast' een must

Mieke Dings, die namens de Verenigde Waaldijkers spreekt, laat weten dat zij als belangengroep willen dat de Gastvrije Waaldijk als uitgangspunt ‘fietser en voetganger hoofdgebruiker, auto te gast’ moet zijn. Zij brengen donderdag hun visie op het overleg in, ondersteunt door de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. De bewoners willen vooral dat de dijk in ieder geval doorgaand, gemotoriseerd snelverkeer (over grotere afstanden) zoveel mogelijk moet ontmoedigen.
Ook willen ze dat buiten de dorpen zoveel mogelijk snelheidsremmende inrichting en maatregelen worden genomen door geen verbreding van de huidige weg bijvoorbeeld en door een lagere snelheid door drempels en verkeersplateaus aan te leggen.
Ook over de betonrand (plaatje) hebben ze een duidelijke mening: de 40 cm doorgetrokken betonband aan de rivierkant moet er niet komen vanwege het risico dat deze tot onderdeel van de rijbaan wordt. Ze zijn bang dat ze uitnodigt tot hard rijden. Ze zien liever een normale bermverharding door middel van bijvoorbeeld grasbetonblokken of ander materiaal.
De tekeningen van de Waaldijk met de zogenaamde 'Waalband'
De tekeningen van de Waaldijk met de zogenaamde 'Waalband' © WSRL

Fietsstroken van lichter asfalt

Voor de inrichting en aankleding wil de vereniging dat de dijk ingericht wordt op fietsers en voetgangers als hoofdgebruikers, bijvoorbeeld door fietsstroken van lichter asfalt of markeringsstrepen (ook ter oriëntatie 's nachts) aan te leggen. Ook laat Dings weten dat wel enige herkenning over 80 km moet komen, maar dat de bewoners geen uniforme eenheidsworst willen over het hele traject.
Na het overleg, zal er een advies aan de bestuurders van de betrokken overheden worden voorgelegd. Zij nemen eind juli een concept besluit. Na de zomervakantie volgt dan het definitief besluit voor de lange lijn van de Gastvrije Waaldijk. De aanleg van de weg vindt overigens pas in mei 2024 plaats.

No-regret werkzaamheden

De dijkversterking Wolferen-Sprok (Waaldijk in Overbetuwe) is nu volop in uitvoering. Om de periode waarin de participatie plaatsvindt te overbruggen heeft Waterschap Rivierenland voorgesteld om enkel de zogenaamde ‘no-regret’ werkzaamheden uit te voeren en de delen waarover discussie bestaat uit te stellen. Dit betekent dat op de Waaldijk van de Groenestraat tot De Grote Altena alleen de onder- en tussenlaag van het asfalt wordt gedraaid.
Eerder vertelden de bewoners en de fietsersbond al aan RN7 wat ze van het Masterplan vinden: