Rijk van Nijmegen

Kritiek op armoedebeleid Druten, 300 kinderen leven in arm gezin

Spaarvarken, ter illustratie
Spaarvarken, ter illustratie © Pixabay
DRUTEN - De partij Sociaal Maas en Waal in Druten heeft forse kritiek op het ontbreken van een integraal armoedebeleid. Volgens fractievoorzitter Dini Uitdehaag groeien in de gemeente Druten 300 kinderen op in armoede.
Zij uitte haar kritiek donderdagavond in het gemeentehuis tijdens een Rondetafelgesprek, ter voorbereiding op de komende gemeenteraadsvergadering. Veel gemeenten in ons land hebben extra (flankerend) beleid om mensen met weinig inkomen te helpen, maar Druten heeft niet veel meer dan alleen de Kindregeling, zo sprak Uitdehaag.

Schuldhulpverlening wel goed geregeld

En dat juist in een tijd van dure energie, stijgende voedselprijzen en een hele hoge inflatie. Uitdehaag: "De schuldhulpverlening is in Druten goed geregeld, maar dat geldt niet voor de armoedebestrijding. De gemeente moet veel duidelijker kiezen voor maatwerk en een persoonlijke benadering. Er wordt niet gewerkt op basis van vertrouwen, waardoor lange procedures leiden tot nog meer problemen. Mensen moeten vooral veel papier invullen en dat leidt tot bureaucratie."
Uitdehaag kondigde aan dat zij op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 juli met een motie zal komen over het armoedebeleid. "Om even een beeld te geven. Zo'n 300 kinderen is vergelijkbaar met alle leerlingen van basisscholen 't Geerke en 't Klòsterhûfke," zo zei Uitdehaag.
Sociaal Maas en Waal kreeg schoorvoetend wel enige steun van andere partijen. Raadslid Zwartkruis van Welzijn Druten zei uiteraard voorstander te zijn van maatwerk. "We moeten natuurlijk kinderen uit arme gezinnen extra helpen," aldus Zwartkruis.

Investeren in mensen kan juist geld opleveren

Namens de gezamenlijke Dorpslijsten zei fractievoorzitter Nadine Huntink van Dorpslijst Horssen ook voorstander te zijn van maatwerk en een persoonlijke benadering. "Op dit moment is voor ons echter nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt, dat er in Druten inderdaad te weinig maatwerk wordt geleverd," zo sprak Huntink.
Raadslid Van der Zwaluw van Kernachtig Druten was benieuwd naar de financiële onderbouwing van de plannen van Sociaal Maas en Waal. "Wat gaat het de gemeente kosten," vroeg Van der Zwaluw. Uitdehaag antwoordde dat het investeren in mensen en goede preventie de gemeente uiteindelijk juist geld kan opleveren.

Aanvraag energietoeslag kan tot 1 november

Bij de gemeente ligt nog 230.000 euro aan rijksgeld op de plank dat is bestemd om inwoners een eenmalige energietoeslag te geven van 800 euro. Het is in heel Nederland een bekend gegeven dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van alle speciale regelingen voor mensen met een minima-inkomen.
Wethouder De Wildt zei dat er van alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat inwoners die er recht op hebben, de energietoeslag ook daadwerkelijk krijgen. "Mensen worden geïnformeerd via de pers, de gemeentelijke website en de seniorenbonden. Men heeft tot 1 november de tijd om een verzoek in te dienen," zo zei de wethouder.