Noord-Veluwe

Boeren spreken lokale politici toe: “Laten we samen optrekken richting provincie en landelijke overheid”

NUNSPEET - Je mening kenbaar maken aan de politiek kan op veel manieren en hoeft niet bedreigend te zijn. Dat bewezen de boeren die namens de Stikstofwerkgroep E.O.N. (Elburg, Oldebroek, Nunspeet) donderdagavond de Nunspeetse gemeenteraad toespraken. In goed overleg was toestemming gegeven om voor aanvang van de vergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
Namens de werkgroep lazen Marianne Polinder-Bax en Krijn-Jan Polinder de petitie voor waarin hun bezwaren verwoord waren met betrekking tot het stikstofbeleid van de overheid. Eén van de bezwaren is dat in het plan van minister Van der Wal (NLPG) niets terug te vinden is van de eerdere inbreng van de sector. “Het gevoel in de boerengezinnen van oneerlijkheid en onbegrip grijpt diep in. Wij hebben grote zorg wat ons als sector staat te wachten. Er bestaat grote twijfel over de juistheid van de gedane metingen. Er zal veel meer ingezet moeten worden op lokale metingen, zodat er gewerkt gaat worden met zuivere uitgangspunten”, zo laten ze weten.
“Dat de sector zeker bereid is om mee te werken aan het terugdringen van de stikstof mag duidelijk worden uit het feit dat er in de afgelopen dertig jaar al een krimp is doorgevoerd van de veestapel met maar liefst 46,7%. De boeren willen dan ook dat er veel breder gekeken moet worden en ook andere sectoren aangesproken moeten worden over hun vervuiling.”
Met hun protest roept de werkgroep de lokale politiek op om nog eens nadrukkelijk te kijken naar de startnotitie (NPLG) en de gevolgen daarvan en gezamenlijk op te trekken richting provincie en landelijke overheden/ministeries. “Wij voelen ons diep geschokt en ontdaan hoe de agrarische sector wordt opgeofferd door een op papier gecreëerd stikstofprobleem en deze ten uitvoer te brengen middels een Aerius rekenmodel.”
Burgemeester Céline Blom bedankte de sprekers voor hun bijdrage en wenste ze sterkte. Daarna begon zij aan het voorzitten van haar eerste raadsvergadering als nieuwe burgemeester van Nunspeet.