Noord-Veluwe

Opvang vluchtelingen krijgt vermoedelijk voorrang op uitbreiding sportcomplex Hulshorst

Vluchtelingen tijdelijk op Landrust Hulshorst
Vluchtelingen tijdelijk op Landrust Hulshorst © RTV Nunspeet
HULSHORST - In de gemeenteraad van Nunspeet wordt donderdagavond gesproken over een voorstel voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne op camping Landrust in Hulshorst. Dit terrein is oorspronkelijk aangekocht met de bedoeling een multifunctioneel sportpark voor Hulshorst te realiseren. Zoals het er nu uit ziet zal de raad, gezien de urgentie en het gebrek aan alternatieve locaties, instemmen met dit voorstel.
Als het voorstel wordt aangenomen, is dat een teleurstelling voor de sportverenigingen in Hulshorst. “Wij begrijpen als voetbalvereniging dat het voor de gemeente belangrijk is om een geschikte locatie te vinden. Daar staan we ook helemaal achter, alleen waren we graag eerder hierover geïnformeerd. We hadden graag de kans gehad om mee te denken over een andere locatie. Nu komt het pas om twee voor twaalf en kunnen we er waarschijnlijk weinig meer over zeggen”, aldus voorzitter Herman Klaassen.

Uitbreidingsplannen sportpark op laag pitje

De voorzitter zegt verder hier zeker niet blij mee te zijn. “We zijn bang dat het voorlopig roet in het eten gooit voor de toekomstige plannen voor camping Landrust, de uitbreiding van het huidige sportpark dus. De gemeente geeft aan dat het om een duur van maximaal vijf jaar gaat, tenzij de situatie in Oekraïne sneller verbeterd.”
Gemeenten in Nederland, dus ook Nunspeet, hebben een dringend verzoek vanuit de landelijke overheid gekregen om iets extra’s te doen voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. “We hebben ongeveer 130 Oekraïners in de gemeente die zijn ondergebracht bij mensen thuis. Dit duurt nu al een poosje en je ziet dan dat er soms wat spanningen ontstaan. Dan moet er gezocht worden naar een oplossing”, zegt gemeentewoordvoerder Wob Meijering.
De zoektocht naar gemeentelijke huisvesting is voor met name vrouwen en kinderen die in privékringen zijn opgevangen. “Op camping Landrust is plek voor zo’n 75 personen, verdeeld over 15 chalets”, vertelt Meijering. Als de raad groen licht geeft moet nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook volgen dan informatie-avonden.

Voorwaarden

Een geschikte opvanglocatie moet voldoen aan een bepaalde aspecten wat de zoektocht volgens de gemeente erg beperkt. Zo is het van belang dat de afstand tot een dorpskern minimaal is zodat een fiets een bruikbaar vervoersmiddel kan zijn. Daarnaast moet er ruimte zijn voor 15 chalets met de mogelijkheid tot goede ondergrondse infrastructuur. Ook moet het onder andere een plek zijn waar het past in de omgeving en het voor omwonenden geen grote belasting wordt. Camping Landrust voldoet daaraan.

Meerdere locaties onderzocht

Volgens de gemeente zijn meerdere locaties onderzocht en is gesproken met campingeigenaren. Ook zijn braakliggende agrarische gronden en vrijkomende panden en percelen op haalbaarheid onderzocht, allen zonder succes. Verder wordt rekening gehouden met het feit dat Liander hard werkt aan een oplossing van het elektriciteitsnet om meer capaciteit te creëren alleen is dat niet op korte termijn te realiseren. Op in aanmerking komende gebieden ontbreekt het vaak aan een stroomaansluiting of is het niet mogelijk om de benodigde hoeveelheid stroom te realiseren. “Hierdoor zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen bruikbare en haalbare alternatieven meer over zijn”, aldus het college van B&W.