Rijk van Nijmegen / Noord-Veluwe

Forse kritiek GroenLinks Beuningen op omgevingsdienst ODRN

Zandwinning Beuningse plas
Zandwinning Beuningse plas © John Beckmann / RN7
BEUNINGEN - GroenLinks in Beuningen heeft een groot aantal kritische vragen gesteld over het functioneren van de omgevingsdienst ODRN. Zo wil de partij weten hoeveel vergunningen de ODRN heeft verleend, en hoeveel er zijn geweigerd. Volgens de fractie is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het afgelopen jaar vaak negatief in het nieuws geweest. Veel omwonenden hebben grote vraagtekens bij de meetresultaten en conclusies van de omgevingsdienst.
De vraagtekens spelen onder meer bij de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltfabriek APN in Nijmegen-West. Ook hebben omwonenden grote twijfels over de meetresultaten van de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de zandwinning Beuningse Plas en zandwinning Geertjesgolf in Winssen.

'Slappe handhaving moet stoppen'

Het gaat in totaal om ruim 20 schriftelijke vragen die zijn gesteld aan het Beuningse college van B&W. De fractie van GroenLinks vraagt zich inmiddels af hoeveel klachten bij de gemeente Beuningen zijn ingediend over het functioneren van de ODRN. "Hoeveel daarvan zijn erkend en opgelost, dan wel afgewezen," zo luidt één van de vragen.
Zes partijen in de Beuningse gemeenteraad hebben eerder al gesignaleerd "dat er iets niet goed gaat tussen de ODRN en de burgers". Ze kwamen tot de conclusie "dat het tijd is om de steeds verdere uitholling van overheidsgezag als gevolg van slappe handhaving te stoppen".
Daarom wil GroenLinks informatie krijgen over hoeveel aanvragen voor vergunningen de omgevingsdienst heeft behandeld. En hoeveel er zijn verleend en hoeveel geweigerd. Ook wil GroenLinks weten hoeveel rechtsprocedures naar aanleiding daarvan zijn opgestart en hoeveel rechtsprocedures de gemeente het besluit in stand heeft kunnen laten.

Relevante gegevens ontbreken

De jaarrapportage 2021 van de omgevingsdienst en de zienswijze van het college daarop, is momenteel ook onderwerp van discussie. De ODRN voert namens de gemeente Beuningen ook subsidiebeleid uit met betrekking tot de Monumentenverordening. Volgens GroenLinks ontbreken er echter relevante gegevens.
De omgevingsdienst is een zelfstandig orgaan, maar werkt in opdracht van zes gemeenten, waaronder Beuningen en Nijmegen. De ODRN houdt onder meer toezicht op bedrijven die mogelijk een (milieu)risico vormen.