Rivierengebied

Rijk dekt lang niet alle coronaschade; Druten legt 130.000 euro bij

Eén van de dorpshuizen in de gemeente Druten: De Lier in Puiflijk
Eén van de dorpshuizen in de gemeente Druten: De Lier in Puiflijk © RN7
DRUTEN - De schade die dorpshuizen, wijkcentra en cultureel centrum d'n Bogerd in de gemeente Druten hebben geleden door de coronacrisis is onvoldoende door het Rijk vergoed. Uiteindelijk moet de gemeente een budget van 130.000 euro beschikbaar stellen om alle gederfde inkomsten te compenseren.
Dat blijkt uit de Perspectiefnota 2022 van het college van B&W. De perspectiefnota geeft een overzicht van de keuzes die de komende collegeperiode in de gemeente Druten worden gemaakt.

Dorpshuizen en wijkcentra in de knel

Veel gemeenschapsvoorzieningen zijn in de coronacrisis langdurig gesloten geweest. Daardoor vielen inkomsten weg uit verhuur, horeca en allerlei activiteiten. De beheerders van dorpshuizen en wijkcentra kwamen daardoor in de knel met betalingen van onder meer pacht en energierekeningen.
De besturen van deze gemeenschapsvoorzieningen hebben daardoor financieel moeten bijspringen, terwijl ook de gemeente gelden heeft ingezet die men kreeg van het Rijk voor de instandhouding van de leefbaarheid. Toch blijken alle bijdragen niet voldoende en moet de gemeente alsnog 130.000 euro op tafel leggen.

Grote schade aan bomen door drietal februaristormen

De Perspectiefnota vermeldt verder dat de drie winterstormen in februari in de gemeente Druten voor meer dan 50.000 euro schade hebben aangericht aan gemeentelijke bomen en struiken. Veel bomen en takken zijn door de stormen omgewaaid of afgebroken.
Het opruimen van de stormschade is veelal door eigen personeel van de gemeente gedaan, maar er waren ook extra aannemers nodig om alle werkzaamheden gedaan te krijgen. Dit kostte 52 mille, inclusief duurzame herplant van bomen.