Rijk van Nijmegen

Uitbreiding opvangplekken asielzoekers in COA-locatie Dommer van Poldersveldtweg

De COA-locatie aan de Dommer van Poldersveldtweg in Nijmegen-Oost.
De COA-locatie aan de Dommer van Poldersveldtweg in Nijmegen-Oost. © Google Street View
NIJMEGEN - Het aantal opvangplekken voor asielzoekers op de COA-locatie aan de Dommer van Poldersveldtweg in Nijmegen-Oost mag met 75 plekken uitgebreid worden. In totaal zijn er dan 400 opvangplekken op de locatie, die behaald worden door een herindeling van het pand. COA vroeg in 2020 al om deze uitbreidingsmogelijkheid, maar de huidige situatie met het landelijk grote tekort aan opvangplekken is reden voor de gemeente om het nu toe te staan.

Capaciteitsproblemen

COA zoekt in het hele land naar extra opvangplaatsen vanwege capaciteitsproblemen. De vraag naar meer opvangplekken is urgent onder andere een grotere stagnatie van de uitstroom van statushouders van opvanglocaties naar gemeenten als gevolg van de krapte op de woningmarkt en de komst van Oekraïense vluchtelingen. De uitbreiding van het aantal opvangplekken aan de Dommer van Poldersveldtweg betekent niet dat het pand zelf groter wordt, maar dat bestaande ruimtes anders worden ingedeeld ten behoeve van de uitbreiding. In 2014 vroeg COA al toestemming voor een uitbreiding van 100 opvangplekken voor asielzoekers in de opvanglocatie op de Dommer van Poldersveldtweg. Daar gaf het toenmalige college destijds akkoord op, maar vanwege een daling van de instroom van asielzoekers direct na het besluit, is de uitbreiding er toen niet gekomen. Begin 2020 heeft het COA opnieuw een verzoek ingediend bij het college voor een uitbreiding naar 400 plekken. Vanwege de hoge urgentie wordt dit nu toegestaan.

Inspanningsverplichting

De uitbreiding maakt onderdeel uit van een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de gemeente Nijmegen en COA. Daarin staat ook vermeld dat COA een inspanningsverplichting heeft om zoveel mogelijk statushouders en asielzoekers hier op te vangen waarbij de kans groot is dat ze verblijfsvergunning krijgen en uiteindelijk in Nijmegen of in de regio Nijmegen zullen worden gehuisvest. “We hebben vaak te maken met situaties dat asielzoekers elders in het land worden opgevangen in opvanglocaties, terwijl wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, ze elders in het land worden ‘gekoppeld’ door het COA voor huisvesting door de gemeente. Deze statushouders kunnen dan pas na huisvesting in onze gemeente beginnen met inburgering en kennismaken met onze stad. Dit is onwenselijk omdat statushouders hiermee langer moeten wachten om hun leven op te bouwen in onze stad.”