Veenendaalse moslimgemeenschap wil grondig onderzoek naar moskeeën-kwestie

Eén van de moskeeën in Veenendaal
Eén van de moskeeën in Veenendaal © RTV Utrecht
VEENENDAAL - De moslimgemeenschap in Veenendaal neemt geen genoegen met de reactie van burgemeester Kats op het onderzoek naar de moskeeën-kwestie. Het rapport over de verzameling van gegevens over de moskee door de gemeente werd gisteravond gepresenteerd tijdens een commissievergadering. Volgens het onderzoek ging de gemeente rechtmatig te werk. “Maar er zijn nog zoveel vragen, er is nog zoveel onduidelijk, we willen hier veel meer over weten”, zegt Yasin Makineli, van de fractie Lokaal Veenendaal. De partij eist een grondig onderzoek.
Makineli kent de islamitische gemeenschap in Veenendaal goed. Eerder was hij raadslid voor DENK, inmiddels is hij aan de slag gegaan voor Lokaal Veenendaal. “Wij hadden een motie ingediend om te onderzoeken of de gegevens over de moskee wel op de juiste wijze waren verkregen, om te weten hoe het precies zat met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Dat heeft volgens het rapport positief uitgepakt voor de burgemeester, hij kan nu zeggen dat hij geen fouten heeft gemaakt. Maar er zijn allemaal onderzoeken geweest en al die onderzoeken zijn gedaan zonder dat de moslims in Veenendaal zelf zijn gehoord. Dat vindt de hele gemeenschap gek.”

Sommige gemeentes hebben excuses gemaakt

Tenminste tien Nederlandse gemeentes hebben in 2017 en 2018 onderzoek naar de plaatselijke moskeeën laten uitvoeren door een extern bureau. Veenendaal is één van hen. Makineli: “Maar er zijn dus ook gemeentes die ervoor gekozen hebben om dat onderzoek niet te laten doen, Utrecht bijvoorbeeld. En in Zoetermeer is het onderzoek uitgevoerd, maar heeft de burgemeester bijvoorbeeld wél zijn excuses gemaakt en gezegd dat het op die manier niet had moeten gebeuren. Dat onze burgemeester dat niet doet, dat wekt wantrouwen. En ook al geloof ik echt in zijn goede intentie om het vertrouwen te herstellen – ik spreek hem heel vaak – als je geen totale transparantie geeft en je niet met de gemeenschap spreekt, dan blijft veel wantrouwen over.”

Wachten op het Wob-verzoek van de moskee

Burgemeester Kats heeft in de bijeenkomst op maandagavond gezegd dat hij na de zomer in ieder geval met de moskee om tafel wil zitten. Volgens Hassan Saidi, de voorzitter van de Nasser moskee is er nog geen afspraak gemaakt. “Er zijn nog geen gesprekken geweest, we komen elkaar inderdaad tegen op straat en groeten elkaar. We hebben altijd gezegd, als je een gesprek wilt voeren, dan moet je alles open en transparant met elkaar delen. We hebben een Wob-verzoek ingediend, in oktober al, daar wachten we nog steeds op. Want waarom was er aanleiding om onderzoek te doen naar de moskee? Dat is nog steeds de hoofdvraag. De ambtenaren hebben wel voldoende tijd nodig om alle informatie bij elkaar te zoeken natuurlijk. Maar wij willen eerst openheid voordat we normaal met elkaar om tafel kunnen. We hadden gehoopt dat het onderzoek dat nu uitgekomen is, een duwtje in de goede richting zou geven, maar ik vind het heel slecht onderbouwd.”

Geen excuses van burgemeester Kats

Hassan vindt ook dat de burgemeester van begin af aan begrip had moeten opbrengen en zijn excuses had moeten maken. “Ik was tot voor kort ook gemeenteraadslid, de lijnen waren heel kort. We tutoyeerden elkaar. Dat maakt het heel erg pijnlijk dat er toch achter je rug om een onderzoek is uitgevoerd, zonder dat we dat als gemeenschap wisten. Dat je dat als burgemeester besluit, een deel van je gemeenschap in het geheim in de gaten te houden, daar moet je gewoon je excuses voor aanbieden of in ieder geval openheid geven.”
Bilal Riani van de Stichting Taubah, een jongerenorganisatie die al meer dan twintig jaar actief is in Veenendaal, beaamt dat gevoel. “Als er signalen waren dat er iets mis zou zijn, dan hadden ze toch op ons af moeten stappen? Of de politie moeten inschakelen en niet een extern onderzoeksbureau?” Bilal klinkt woedend. In de commissievergadering zei burgemeester Kats op dat Stichting Taubah niet om tafel zou willen en gespreksverzoeken zou afwijzen.

Om tafel gaan nog niet zo makkelijk

“Ik ben inderdaad heel boos. Hij noemde ons ondemocratisch en het klopt niet dat we niet willen praten. We hebben vaak met elkaar gezeten, thee gedronken, gesproken, dus hoe kan hij dit nu zeggen? Dat voelt voor mij als een aanval, hij heeft mij daar gisteren echt pijn mee gedaan.” Ook de Stichting Taubah wil pas om tafel als de burgemeester rede en uitleg geeft over het hoe en waarom van het onderzoek in 2017, 2018. Bilal: “Nog steeds staan we open voor gesprekken, maar wel als we antwoord krijgen op onze vragen.”
Hassan Saidi van de Nasser moskee voegt nog even toe: “We krijgen hier met z’n allen het gevoel van: de islamitische gemeenschap moet niet zo piepen, we gaan weer over tot de orde van de dag. Wat je ook doet, hoe je je ook openstelt, we worden niet als volwaardige burgers gezien. Het vertrouwen van de overheid is er niet voor ons, dat zie ik bij de jongeren nu gebeuren. Dat gaat heel veel pijn en moeite kosten om dat enigszins te herstellen. Zolang de gemeente bij haar standpunt blijft van ‘we hebben alles goed gedaan’, kan je eigenlijk geen vertrouwen opbouwen.”
Geschreven door Ulrike Nagel van mediapartner RTV Utrecht