Rijk van Nijmegen

Nieuwe coalitie Nijmegen weet harten oppositie niet te winnen

De Nijmeegse gemeenteraad besprak woensdagavond het coalitieakkoord van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66.
De Nijmeegse gemeenteraad besprak woensdagavond het coalitieakkoord van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66. © Gemeente Nijmegen
NIJMEGEN - De nieuwe coalitie van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 kan van start nadat hun coalitieakkoord woensdagavond aangenomen is, maar de coalitiepartijen wisten daarbij niet de steun van oppositiepartijen te winnen. Naast inhoudelijke kritiek viel het slecht dat de coalitiepartijen geen enkel amendement op hun akkoord vanuit de oppositie wensten te steunen. Verschillende oppositiepartijen concluderen dat de uitgesproken wens vanuit de coalitiepartijen voor een goede samenwerking met de oppositie en een breed gedragen akkoord daarmee niet strookt met de realiteit. De coalitie zelf verwijt verschillende oppositiepartijen niet op de uitnodiging ingegaan te zijn om punten in te brengen voor de totstandkoming van het akkoord.

Amendementen

Door het inbrengen van het coalitieakkoord als raadsvoorstel en debatstuk, ontstond de mogelijkheid voor oppositiepartijen om niet alleen hun gedachten over het akkoord kenbaar te maken, maar er ook amendementen op in te dienen. Het CDA pakte die handschoen en kwam met twee amendementen: met de steun van VVD en GewoonNijmegen.NU en stelde men uit de eigen programma’s en dat van de coalitiepartijen het naar hun zin in het coalitieakkoord ontbrekende hoofdstuk over veiligheid op. Ook wilde CDA en GewoonNijmegen.NU dat het gereserveerde geld voor een woonfonds om betaalbare woningbouw financieel haalbaar te maken het uitgangspunt toevoegen dat dit wordt ingezet voor oplossingen aan de woningtekorten die daadwerkelijk aantoonbaar de financiële ondersteuning nodig hebben. Beide werden door de coalitiepartijen overbodig geacht. VVD diende samen met CDA en GewoonNijmegen.NU een amendement in met het streven om op het gebied van bereikbaarheid de tevredenheid van inwoners te laten stijgen van de huidige 5,9 naar tenminste een 7. “We gaan 21 miljoen investeren in bereikbaarheid”, zegt D66-fractievoorzitter Lusanne Bouwmans. “Laten we daar eerst wat mee gaan doen voordat we ons committeren aan rapportcijfers.” De SP kwam met een vijftal amendementen die op geen enkele steun buiten de eigen fractie konden rekenen.

Chagrijn

De afwijzende houding van de coalitiepartijen zorgt voor behoorlijk wat chagrijn. “De uitgestoken hand van de coalitie om met de hele raad in gesprek te gaan over het coalitieakkoord wordt weer ingetrokken door geen enkel amendement te willen steunen”, vindt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. “U krijgt een keurig amendement met goede onderbouwing en zonder financiële consequenties en u schuift het zo aan de kant”, zegt Maarten Bakker (VVD). “We konden samen tot een breder gedragen coalitieakkoord komen. Zeg dan gewoon dat wat de oppositie zegt niet in het akkoord terechtkomt.” Marjolijn Mijling (CDA) laakt de notie dat haar amendementen overbodig zouden zijn. “Zet het dan duidelijk in het akkoord, dan hoeven we ook geen amendementen te schrijven. Drie partijen die veiligheid een belangrijk thema vinden hebben geen van alle deze zaken herkend in dit coalitieakkoord.” GroenLinks-fractievoorzitter Quirijn Lokker bestrijdt dat de coalitiepartijen niet open willen staan voor de wensen van oppositiepartijen. “U bent allen uitgenodigd geweest om punten aan te dragen. Niet iedereen heeft daar gebruik van gemaakt. Dan moet je niet zeuren als je kort voor deze bespreking met een plan komt aanzetten.”

Plaagstootjes

Uiteraard kwamen er politieke plaagstootjes over de inhoud van het akkoord voorbij. PvdA-fractievoorzitter Charlotte Brand constateert dat het ‘klimaatrealisme’ van Stadspartij Nijmegen niet duidelijk te herkennen is in het akkoord. “Het lijkt door te gaan op de ingeslagen weg. Het is alsof Stadspartij Nijmegen nu in de pas loopt van GroenLinks en D66.” Stadspartij Nijmegen-fractievoorzitter Wendy Grutters verschilt daarover van mening: “De nadruk ligt niet meer op mensen dwingen van het gas af te gaan, maar op isolatiemaatregelen en zonnepanelen, zodat gas straks niet meer nodig is. Dat is realistischer.” De SP vindt het bij monde van Van Hooft ‘helemaal geen beroerd akkoord’ maar vindt dat de ambitie qua bouwen van sociale huurwoningen te laag is. “Dit is de agenda van D66 en Stadspartij Nijmegen, maar hoe kan GroenLinks hiermee aankomen?” Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU) ziet kansen voor de gemeenteraad: “Ik zie geen concrete keuze over de asfaltcentrale, over houtstook, over de plek van het nieuwe zwembad, over bouwen op Veur-Lent, over bussen op de Waalkade. Zijn dit vrije kwesties die overgelaten worden aan de raad of zijn dit precies de pijnpunten binnen de coalitie? Ik hoop oprecht op het eerste.” Bakker spreekt namens de VVD van een ‘historisch moment’. “We kunnen de politiek-topografische kaart aanpassen. Havana aan de Waal bestaat niet meer.”