Rijk van Nijmegen

Wijchen gaat in gesprek met inwoners om tot concreter actieplan voor warmtetransitie te komen

Een groot deel van de warmtetransitie moet 'achter de voordeur' van inwoners plaatsvinden.
Een groot deel van de warmtetransitie moet 'achter de voordeur' van inwoners plaatsvinden. © Unsplash
WIJCHEN - Wijchen wil input gaan verzamelen onder inwoners over hoe de warmtetransitie vorm kan krijgen op een manier die ook hen beweegt om aanpassingen aan de woning te maken. Dit omdat een belangrijk deel van de benodigde veranderingen ‘achter de voordeur’ moeten gaan plaatsvinden. De actie is een gevolg van de wens van de gemeenteraad om tot een concretere routekaart voor de warmtetransitie in de gemeente te komen. Het bureau Squarewise ondersteunt de totstandkoming van het actieplan. De inwoners zullen op basis van een steekproef worden uitgenodigd, aangevuld met mensen die zich actief opgeven.

Instrumenten

Het verzamelen van input is vooral gericht op het bepalen wat mensen nodig hebben om zelf in beweging te komen en hun woning te verduurzamen. “We beseffen heel goed dat het ingewikkeld is”, zegt wethouder Bea Schouten (CDA). “Tegelijkertijd is er bij heel veel mensen wel het besef dat er iets moet gebeuren. We gaan vooral met inwoners bespreken welke warmtebron bijvoorbeeld het meest passend is in hun wijk en wat er voor hen nodig is om stappen te zetten. Dat kan om financiële hulp gaan, maar ook om andere vormen van ondersteuningen. Ook kan wat er nodig is of moet gaan gebeuren per wijk verschillen. Er zijn plannen op maat nodig, en in bepaalde gevallen zal het om collectieve initiatieven gaan en in andere gevallen juist om individuele acties. Belangrijk is om erachter te komen wat de instrumenten zijn die nodig zijn om de beweging tot stand te laten komen. Zo hopen we dat mensen ook daadwerkelijk in beweging gaan komen.”

Alle leeftijdsgroepen

Belangrijk voor het college is om niet alleen de ‘usual suspects’ die zichzelf vaker opwerpen te spreken, zegt Schouten. “We willen proberen Wijchenaren van jong tot oud op basis van het bevolkingsregister te benaderen. We missen vooral nog de jonge en echte oude mensen die meepraten. Alle leeftijdsgroepen vragen een andere benadering en om dit goed te doen hebben we iedereen nodig.” Met deelnemers zulle zaken besproken worden als wat ‘betaalbaar’ precies inhoudt, hoe individuele bewoners ondersteund kunnen worden bij het isoleren van hun woningen, hoe er tot een goede wijkgerichte aanpak gekomen kan worden en hoe er bij de keuze voor een collectief systeem voor consumentbescherming kan worden gezorgd.

Actieplan

Parallel aan gespreksrondes met inwoners wordt ook gesproken met de ambtelijke staf en professionele stakeholders zoals woningcorporaties, energiecoöperaties en de netbeheerder en de gemeenteraad en het college. Het doel is om samen tot keuzes te komen die uitgewerkt kunnen worden in een actieplan met concrete actielijnen die invulling gaan geven aan de warmtetransitie. Het plan is om dit actieplan eind 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De enige factor waar de deelnemers aan de gesprekken geen invloed meer op kunnen uitoefenen, is naar zeggen van het college het uiteindelijke doel: “Een nieuw warmtesysteem, dat duurzaam, betaalbaar en toekomstvast is, zoals door de gemeenteraad is opgedragen.”