Rijk van Nijmegen

GGD wil compensatie van gemeente voor vertraging nieuwbouw, maar vangt bot

De huidige 'oude' locatie van GGD Gelderland-Zuid aan de Groenewoudseweg.
De huidige 'oude' locatie van GGD Gelderland-Zuid aan de Groenewoudseweg. © Google Street View
NIJMEGEN - GGD Gelderland-Zuid wil compensatie van de Gemeente Nijmegen voor extra kosten die ontstaan zijn door de vertraging die is opgelopen voor de procedure op weg naar de nieuwbouw van een nieuw pand voor de GGD aan de Professor Bellefroidstraat. Dit nieuwe pand moet de huidige, gedateerde locatie aan de Groenewoudseweg gaan vervangen. De bestemmingsplanwijziging voor de kavel heeft meer tijd gekost dan verwacht en dat zorgt volgens de GGD voor extra kosten. De gemeente geeft op haar beurt aan dat het risico voor vertraging niet bij haar ligt en wil dus niet in gesprek gaan over compensatie.
Bestemmingsplanwijziging
De kostbare vertraging zit hem volgens de GGD in de bestemmingswijziging voor het perceel. Het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid laakt het proces daaromtrent. “De gemeente heeft de grond verkocht aan de GGD en hierbij aangegeven dat de gemeente voor haar rekening en risico planologische medewerking zal verlenen om tot de juiste bestemming van de kavel te komen”, schrijft men in een brief aan de gemeente. “Echter, de bestemmingsplanwijziging door de gemeente Nijmegen vergt veel meer tijd dan voorzien, mede doordat de zienswijzenota nog aanpassingen behoef. Toen de grondovereenkomst getekend was, bleek dat de reactie op de zienswijzen alsnog een verdere verdiepingsslag nodig had. Dit leidde er vervolgens toe dat gemeente besloot het bestemmingsplan niet meer aan de zittende gemeenteraad aan te bieden, maar de verkiezingen af te wachtten. “

400.000 euro

De GGD rekent voor dat de vertraging nu al 11 maanden beslaat en in de papieren gaat lopen. “De vertraging van 11 maanden betekent voor de GGD – naast het feit dat langer in het oude GGD-pand gewerkt moet worden met alle ongemakken van dien – ook oplopende bouwkosten en prijsstijgingen voor onder andere meubilair en ICT-apparatuur. De extra kosten als gevolg van de vertraging komen neer op minimaal 400.000 euro. Recentelijk hebben alle deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid benadrukt dat het GGD-nieuwbouwproject binnen de afgesproken financiële kaders opgeleverd moet worden. Hierom in combinatie met het feit dat de gemeente Nijmegen verantwoordelijk is voor de bestemmingsplanwijziging en dus ook voor het ondersteunend proces, gaat het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid graag met u in gesprek om een oplossing te zoeken voor de kosten voor de vertraging van 11 maanden en de eventuele extra kosten vanwege verdere vertraging van de bestemmingsplanwijziging.”

Niet aansprakelijk

Het Nijmeegse college geeft op haar beurt aan dat het weliswaar een inspanningsverplichting heeft, maar dat het risico van vertraging in beginsel niet bij de gemeente ligt. “Omdat de randvoorwaarden van de koop ook effect hadden op het bestemmingsplan kon de zienswijzennota pas definitief worden afgerond op het moment dat over deze randvoorwaarden met de GGD Gelderland-Zuid overeenstemming was bereikt. Daarna is de stadsadvocaat gevraagd om de zienswijzennota te toetsen om de robuustheid te garanderen met oog op een eventuele beroepsprocedure. De uitkomst van deze toetsing heeft geleid tot enkele aanvullende onderzoeken waarmee onze antwoorden op de ingediende zienswijzen beter onderbouwd zijn. In de koopovereenkomst is daarnaast vastgelegd dat voor de gemeente een inspanningsverplichting bestaat voor wat betreft het realiseren van een planologische toestemming. Gezien deze zaken beschouwen wij ons niet als aansprakelijk en zien wij geen aanleiding om in gesprek te gaan over een vergoeding.”