Rijk van Nijmegen / Rivierengebied

Steeds grotere problematiek rondom verwarde personen

Grote problematiek rondom verwarde personen (ter illustratie)
Grote problematiek rondom verwarde personen (ter illustratie) © Pixabay
REGIO - In de regio Tweestromenland is al jarenlang een duidelijke toename van het aantal verwarde personen. Er is sprake van een hardnekkige problematiek rondom verwarde mensen, zo schrijft burgemeester Daphne Bergman van Beuningen deze week in een brief aan de gemeenteraad.
De laatste vier jaar is het aantal verwarde personen in Tweestromenland gestaag gegroeid van 585 in 2018, tot 765 vorig jaar. In de regio Tweestromenland wordt samengewerkt door de gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en West Maas en Waal.
De zorgverlening richting de doelgroep verwarde mensen is volgens burgemeester Bergman complex. Er moet steeds worden onderzocht hoe er beter gebruik kan worden gemaakt van enerzijds 'zorg' en aan de andere kant 'drang en dwang'. Parallel aan de toename van het aantal verwarde personen, is de stijging van het aantal zorgmeldingen. Dat is namelijk gestegen van 378 in 2018, naar 707 in 2021.

Kwetsbare mensen weerbaarder maken

Voorkomen moet worden dat verwarde personen worden verleid tot criminele activiteiten. De ambitie is het voorkomen van overlast door kwetsbare mensen "weerbaarder" te maken en hen te sturen richting passende zorg. Het is belangrijk dat er een vroegtijdige afstemming is tussen de zorg en de medewerkers veiligheid en politie.
Uit de politie-monitor van Tweestromenland komt naar voren dat op enkele gebieden de criminaliteit is gedaald. Zo waren er in 2019 nog 16 gevallen van geweld/moord/doodslag, tegen vorig jaar 10. Gemiddeld waren er de laatste jaren 6 overvallen, maar vorig jaar nog slechts één.

Duizend incidenten jeugdoverlast

Vorig jaar zijn er 17 hennepkwekerijen aangetroffen in de zes gemeenten van Tweestromenland. Daarbij zijn 21 verdachten in beeld gekomen. Verder zijn er bijvoorbeeld drie gevallen geconstateerd van grootschalige handel in illegale merkkleding.
Het aantal incidenten met jeugdoverlast verschilt nogal van jaar tot jaar. In 2019 waren dat er 643, maar een jaar later was dat opgelopen naar bijna 1100. Vorig jaar beliep dat aantal precies 1.000.

Jongeren zijn meestal goed aan te spreken

Burgemeester Bergman concludeert dat de ontwikkelde aanpak met betrekking tot de jeugd zijn vruchten afwerpt. De politie in de zes gemeenten is van mening dat de jeugd over het algemeen goed is aan te spreken.
Daarnaast zijn er weinig echt problematische jeugdgroepen in Tweestromenland actief. Toch blijft extra aandacht voor de jeugd belangrijk, zodat nieuwe signalen snel kunnen worden opgepakt. Juist ook vanwege alle coronaperikelen, waarmee de jeugd wordt geconfronteerd.

Grote toename cybercriminaliteit

Het aantal gevallen van rijden onder invloed staat al enkele jaren rond de 200. Vorig jaar waren er 205 zaken van rijden onder invloed, aldus de politiemonitor van Tweestromenland.
Cybercriminaliteit heeft een enorme vlucht genomen. Een paar jaar terug waren dat gemiddeld zo'n 16 gevallen per jaar. In 2020 was dat al opgelopen tot 106 gevallen van cybercriminaliteit en vorig jaar betrof het al 127 zaken.

Meer digitale weerbaarheid nodig

Toch laten de cybercriminelen zich minder makkelijk pakken dan voorheen. In 2018 werden er 70 gepakt en het jaar erop 51. In 2020 waren dat er liefst 143, maar vorig jaar nog slechts 36. Het blijft gissen naar de precieze reden voor deze daling.
Bij cybercriminaliteit gaat het onder andere om gegevensdiefstallen en cyberaanvallen, maar ook strafbare uitingen, verkoop van gestolen of vervalste goederen en identiteitsfraude. Volgens de politie is er in de maatschappij meer digitale weerbaarheid nodig.