Rijk van Nijmegen / Rivierengebied

Omgevingsdienst Regio Nijmegen ziet stijging bouwactiviteiten

Vorig jaar uitzonderlijk veel aanvragen voor bouwvergunningen
Vorig jaar uitzonderlijk veel aanvragen voor bouwvergunningen © RN7
REGIO - De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) kreeg vorig jaar uitzonderlijk veel aanvragen voor bouwvergunningen. Veel mensen besloten hun woning aan te passen. De coronapandemie en de hoge huizenprijzen spelen daar volgens de Omgevingsdienst ongetwijfeld een grote rol in. Dat staat in de jaarstukken van de ODRN over 2021.
De bouwsector zit nog steeds in een stijgende lijn. De groei is volgens de ODRN vooral te zien bij de kleinere bouwplannen tot 50.000 euro. Ook de grote bedrijven zijn weer aan het bouwen geslagen. Door de forse toename bij de activiteit bouwen en de beperkte capaciteit is er volgens de ODRN bij hen een grote werkdruk ontstaan.

Toenemende aandacht voor gezondheid en milieu

De ODRN: "Bij het verstrekken en actualiseren van milieuvergunningen is het steeds belangrijker om de omgeving goed te informeren en te betrekken bij het vergunningsproces. Er vinden al omgevingsdialogen plaats, die met name worden gestimuleerd door de invoering van de Omgevingswet."
De landelijke en lokale aandacht voor gezondheid en milieu is in 2021 enorm toegenomen, zo constateert de Omgevingsdienst. Daardoor krijgen wij natuurlijk ook veel meer handhavingstaken, zegt de dienst, die denkt dat als gevolg daarvan ook meer geld beschikbaar komt.

ODRN betrokken bij veel spraakmakende zaken

Zo was er heel veel aandacht voor alle aspecten rondom de asfaltfabriek APN in Nijmegen-West. De Omgevingsdienst was ook betrokken bij de inspectie van de sloop van de oude energiecentrale van Engie, gelegen bij de sluis van Weurt.
Verder nam men deel aan een werkgroep die werd gevormd na het instorten van een tribune bij voetbalclub NEC in sportpark de Goffert. Daarnaast hielp de Omgevingsdienst bij het begeleiden van de opvanglocatie voor duizend Afghaanse asielzoekers in Heumensoord.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

De Omgevingsdienst wordt ook ingezet bij calamiteiten, zoals dumpingen van drugsafval en ongewone voorvallen die zich bij bedrijven voordoen. Daarbij gaat het onder meer om branden en lekkage van chemicaliën. Ook is men betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit en controleert de ODRN rond de jaarwisseling verkooppunten van vuurwerk in de regio.
De ODRN voert taken uit voor de gemeenten Nijmegen, Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen en Berg en Dal, alsmede de provincies Gelderland en Overijssel. De organisatie telt 250 medewerkers. De hoofdtaak is het verlenen van vergunningen aan bedrijven, waarbij wordt gekeken of ze voldoen aan de bouw- en milieuregels. Ook worden inwoners en bedrijven geadviseerd als zij gaan bouwen of verbouwen.

Aanzienlijk meer klachten

Inwoners kunnen ook meldingen en klachten doorgeven aan de Omgevingsdienst. Vorig jaar zijn er zo'n 2200 klachten binnengekomen, terwijl er ongeveer 1200 werden verwacht. Ongeveer 700 hadden betrekking op bouwactiviteiten en 1500 gingen over milieukwesties. Het aantal klachten lag aanzienlijk hoger dan het jaar ervoor.