Rijk van Nijmegen

VVD Beuningen bezorgd over ventilatie scholen en kinderdagverblijven

Klaslokaal (ter illustratie)
Klaslokaal (ter illustratie) © Pixabay
BEUNINGEN - De VVD in Beuningen maakt zich zorgen of openbare gebouwen in de gemeente wel voldoende worden geventileerd, om zo de verspreiding te voorkomen van ziekteverwekkers, die luchtweginfecties zoals het coronavirus veroorzaken. Hierover heeft de VVD officiële raadsvragen gesteld aan het college van B&W.
De fractie van de VVD in de gemeenteraad, bij monde van raadslid Ger Loeffen, wil weten wie verantwoordelijk is voor de luchtbehandeling in openbare gebouwen. Daarbij doelt Loeffen op bijvoorbeeld dorpshuizen, multifunctionele accommodaties, sporthallen en in het bijzonder scholen en kinderdagverblijven.

Wie voert controles uit en doet de handhaving

Indien de gemeente Beuningen verantwoordelijk is, dan wil de VVD-fractie weten op welke wijze controles worden uitgevoerd en op welke manier er wordt gemonitord. Vervolgens rijst de vraag of er door de gemeente wordt gehandhaafd en hoe die handhaving er dan uitziet.
De VVD wijst er op dat het corona-virus niet weg is en we dit najaar weer een opleving in het aantal besmettingen kunnen verwachten. Ook kan er een nieuwe besmettelijke variant opduiken, zo staat te lezen op de website van de rijksoverheid, aldus de VVD.

Kwart scholen ventileert onvoldoende

De fractie van de liberalen stelt dat uit onderzoek blijkt dat slechte luchtventilatie duidelijk bijdraagt tot verspreiding van de ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken. Daarom is volgens de VVD alertheid gewenst.
Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. In het voorjaar en de zomer kunnen scholen de ramen openzetten. Het rijk geeft scholen honderden miljoenen subsidie om het binnenklimaat te verbeteren. Uit onderzoek kwam naar voren dat begin dit jaar ruim een kwart van de scholen in ons land over onvoldoende ventilatie beschikt.