Noord-Veluwe

Nieuw landgoed in Vierhouten

De Jonge Stee.
De Jonge Stee. © Eigen foto
VIERHOUTEN - De Jonge Stee in Vierhouten is nu officieel een landgoed. De boerderij uit 1819 heeft al de status van Rijksmonument en de wagenschuur is een gemeentelijk monument. Een groot aantal bomen staat op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen. Nu is het gehele terrein van De Jonge Stee aangemerkt als “Landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928”.
De staat van het landgoed wordt regelmatig gecontroleerd door overheidsinstanties. Wijzigingen in aanplant moeten officieel gemeld en goedgekeurd worden. Het onderhoud is zeer intensief maar de eigenaren Gerard en Carla doen dit met liefde en passie en zijn het hele jaar dagelijks in de weer.
In 2009 zijn de eerste plannen gemaakt door Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente voor de inrichting van het gebied aan de oostzijde van de Plaggeweg waar destijds een kerstbomenplantage lag. Het doel was om het gebied landschappelijk terug te brengen naar de staat van het ontstaan van de boerderij (rond 1850).
In dezelfde periode is begonnen met het inplanten van hakhoutbosjes, houtwallen, wilde hagen en bomen langs de oprit en in het weiland. Inmiddels is de laatste haag alweer een jaar geleden geplant en is een graanakker met haver ingezaaid. Ook de bestaande monumentale bomen rondom de boerderij en langs de oprit zijn in de loop der jaren goed onderhouden.
De oudste boom op het landgoed, een monumentale eik van meer dan 150 jaar heeft in 2020 een speciale behandeling gekregen door middel van een voedselinjectie in het wortelgestel. Voor komend najaar staat nog de aanleg van beplanting langs de graanakker, het poten van een grensboom en de aanleg van een boomgaard op de planning. Daarna zijn de werken na 14 jaar afgerond.

Aandacht voor biodiversiteit

Alle beplanting op het landgoed is gericht op het versterken van de biodiversiteit in het gebied. Zo hebben alle inheemse planten in de hagen en in de hakhoutbosjes achtereenvolgende bloeitijden om de bijen, hommels, vlinders zoveel mogelijke voedsel te bieden. Er staat sleedoorn, esdoorn, meidoorn, ribes en wilde roos. In de tuin staan naast ruim 700 rozen in 98 soorten talloze bijen- en vlinderplanten. Langs de akkerrand zijn onlangs bloemen ingezaaid. De gemeente gaat binnenkort de bermen inzaaien met bloemen.
Het maaibeheer van de weiden is erop gericht om in een lange periode voedsel te bieden voor de insecten en de vogels. De vogels hebben ruim baan op De Jonge Stee en overal is nestgelegenheid. Mussen, koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, merels, houtduiven, roodborstjes, specht, vink, boomklever, lijster en ekster zien we regelmatig. Zelfs in de stallen huizen elke zomer diverse zwaluwpaartjes en jaarlijks keert in de wagenschuur ook de kerkuil terug en vliegen na verloop van tijd de jongen uit.

Beperkte openstelling

Het landgoed zal gedurende een aantal dagen per jaar zijn opengesteld. Ook kunnen gasten logeren in een van de op het landgoed De Jonge Stee aanwezige vakantiewoningen.