Rijk van Nijmegen

Erica Terpstrabad waarschijnlijke locatie voor warmtesystemen warmtenet oostelijk deel Hengstdal

Het Erica Terpstra Sportfondsenbad aan de Kwakkenbergweg.
Het Erica Terpstra Sportfondsenbad aan de Kwakkenbergweg. © Google Street View
NIJMEGEN - Het lijkt erop dat er een belangrijke stap gezet is op weg naar een aardgasvrije warmtevoorziening voor het oostelijk deel van de Nijmeegse wijk Hengstdal: het dak van het Erica Terpstra Sportfondsenbad aan de Kwakkenbergweg lijkt de meest geschikte locatie te zijn voor de plaatsing van de drie benodigde warmtesystemen. Gemeente Nijmegen, Sportfondsen Nijmegen en Alliander gaan deze mogelijkheid nu verder verkennen.

Aardgasvrij Hengstdal

In 2020 werd een Wijkwarmteplan vastgesteld voor de wijk Hengstdal in het kader van de energietransitie, waarbij wordt toegewerkt richting een aardgasvrij Hengstdal. Daarvoor wordt de mogelijkheid van een Buurt Energie Systeem (BES) onderzocht, een kleinschalige collectieve warmte-oplossing. De eerste verkenning daarvoor betreft het oostelijke gedeelte van Hengstdal, de Bomenbuurt-Oost. Samen met buurtbewoners, woningcorporatie Woonwaarts en Aliander werkt de gemeente Nijmegen naar een nieuwe warmtevoorziening toe voor de buurt, waarbij beoogd wordt woningen te verwarmen met behulp van een centraal geplaatste collectieve warmtepompen. Via een kleinschalig warmtenet wordt dan de warmte met een temperatuur van ongeveer 70°C naar de woningen getransporteerd.

Erica Terpstrabad

Om in de Bomenbuurt-Oost een dergelijke warmtevoorziening te kunnen aanleggen, zijn locaties nodig voor drie centraal geplaatste collectieve warmtesystemen (MES). Deze hebben elk een omvang van ongeveer 9 meter lang, 3,5 meter breed en 5 meter hoog. Omdat deze goed in de omgeving ingepast moeten worden, geluidsoverlast voor woningen beperkt moet worden en de plaatsing niet tot vermindering van groen moet leiden, lijkt het dak van het Erica Terpstrabad de meest geschikte locatie voor alle drie de warmtesystmen. Daarom wordt nu eerst ingezet om deze locatie Terpstrabad verder te onderzoeken.

Draagvlakmeting

Gemeente Nijmegen, Sportfondsen Nijmegen en Alliander gaan samen een intentieverklaring aan om de mogelijkheid van een gezamenlijk energie- en warmtevoorziening te verkennen. “We gaan samen met het zwembad kijken hoe zij een deel van de warmte zouden kunnen benutten”, zegt wethouder Jan Wijnia (GroenLinks). “Als we dat scherp hebben, is een groot deel van het technische verhaal wel rond. Dan moet er alleen nog met de bewoners gesproken worden. Later dit jaar volgt dan een draagvlakmeting onder buurtbewoners van de Bomenbuurt-Oost.”