Noord-Veluwe

Doornspijk krijgt meer woningen voor alle doelgroepen

Zo gaat het eruit zien.
Zo gaat het eruit zien. © Gemeente Elburg
DOORNSPIJK - De gemeente Elburg wil meer woningen voor alle doelgroepen, maar ook in alle kernen. Voor Doornspijk is nu een plan gemaakt voor 37 nieuwe woningen. Hiervan maakt 46 procent deel uit van woningen in de sociale sector, zowel koop als huur. Het project is een uitbreiding van het plan Waterlanden II. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het plan in het najaar bespreekt.
“We hebben veel betrokkenheid gezien bij de Doornspijkers, tijdens digitale bijeenkomsten en bij de ingediende inspraakreacties. Hun inzichten hebben geleid tot goede aanpassingen van het eerste concept. Het resultaat is een plan met veel stedenbouwkundige kwaliteit en waarin zoveel als mogelijk tegemoet is gekomen aan de wensen van de Doornspijker”, vertelt wethouder Lyda Sneevliet.
Het plan omvat het gebied ten Noorden van de Beekenkampweg en ligt tussen de Kerkdijk en de Dokter Bruinsweg. De ontsluiting van het gebied verloopt via de Kerkdijk en de Dokter Bruinsweg.
De omwonenden van de noordzijde van de Beekenkampweg hebben te maken met een flinke verandering. Zij huurden al langere tijd grond van de gemeente. Deze grond had de gemeente nu nodig voor de nieuwe woningen. Ondanks de teleurstelling toonden de omwonenden hiervoor begrip. Wel heeft de gemeente hen in de gelegenheid gesteld om een klein stuk van de grond te kopen.