Achterhoek

Groen licht voor nieuwbouw De Bongerd

Groen licht voor nieuwbouw De Bongerd
Groen licht voor nieuwbouw De Bongerd © Gemeente Doetinchem
DOETINCHEM - De Raad van State heeft bezwaren die omwonenden hebben geuit over de nieuwe plannen voor winkelcentrum De Bongerd in Doetinchem van tafel geveegd. Buurtbewoners stapten begin dit jaar naar de Raad van State, omdat ze het niet eens zijn met de bouw van een toren voor het nieuwe winkelcentrum en vrezen voor verkeersoverlast.
De gemeente Doetinchem wil het bestaande winkelcentrum De Bongerd moderniseren en uitbreiden. Zo wordt de bestaande Albert Heijn verplaatst en uitgebreid, komt er een tweede supermarkt, een nieuwe sporthal en een ondergrondse parkeergarage. Ook komt er een toren als zogenoemd hoogteaccent. Volgens omwonenden heeft de gemeenteraad geen rekening gehouden met de toename van verkeer op de Fruitweg waar de parkeergarage aan komt te liggen. De rechter oordeelt echter dat de gemeente wel degelijk rekening heeft gehouden met de toename van verkeer op de Fruitweg.
Uit een rapport van Royal Haskoning blijkt dat het aantal motorvoertuigen in de nieuwe situatie zal toenemen met 1400 per dag. Dat resulteert in een totaal van 2200 motorvoertuigen per dag. Volgens het rapport van Royal Haskoning kan de Fruitweg maximaal 5000 voertuigen per dag aan. Daarmee vindt de Raad van State dat de huidige verkeersituatie en weginrichting op de Fruitweg meer dan voldoende ruimte biedt om de voorziene toename van het verkeer aan te kunnen. Ook verwacht de Raad van State geen onveilige verkeerssituaties met bevoorradingsverkeer, omdat de Fruitweg wordt aangepast naar een eenrichtingsweg.

Hoge toren

Ook waren de omwonenden het niet eens met de toegestane bouwhoogte van de 20 meter hoge toren. Daarbij zou de verlichting van de toren de dieren in het achterliggende park verstoren. Volgens de Raad van State hebben buurtbewoners onvoldoende onderbouwd waarom volgens hen een maximale hoogte van 20 meter onaanvaardbaar zou zijn, maar een maximale hoogte van 18 meter wel kan. Uit het plan van de gemeente blijkt verder dat de toren niet constant verlicht zal zijn. Daarmee vindt de rechter dat er onvoldoende kan worden bewezen dat de verlichting schadelijk zou zijn voor de dieren.