Krachtig Tiel lijft Ünal Sözen in

Krachtig Tiel lijft Ünal Sözen in
Krachtig Tiel lijft Ünal Sözen in © SRC
TIEL - Na zijn vertrek onlangs bij Groen Links is Ünal Sözen terug in de politieke arena van ‘zijn’ stad Tiel. Een gesprek met vertegenwoordigers van de partij Krachtig Tiel heeft hem doen besluiten om zich aan te sluiten bij deze partij. Hij neemt zijn zetel mee naar Krachtig Tiel en daarmee krijgt deze nieuwe politieke partij een stem in de raad. “Dit is een unicum in de Nederlandse politiek.”
Ünal Sözen laat zich niet door Den Haag sturen, maar juist door de inwoners van Tiel. De lokale partij Krachtig Tiel gaat Ünal hierin krachtig ondersteunen. Ünal is een bekende Tielenaar, een ervaren politicus en ondernemer. Hij was Statenlid en al jaren fractievoorzitter van GroenLinks in Tiel. Dat heeft hij altijd gedaan met een sociaal hart en enthousiasme voor alle inwoners van Tiel.

Behoud van stem

Ünal heeft besloten, na vierentwintig jaar om GroenLinks te verlaten. “Mijn zelf verdiende zetel behoud ik, omdat ik mijn kiezers niet in de steek wil laten. Daar hebben de kiezers recht op. Ik sluit me aan bij Krachtig Tiel, een partij die bijna een zetel behaalde bij de afgelopen verkiezingen. Daarmee krijgen ook deze kiezers een stem in de raad van Tiel en zijn hun stemmen niet verloren gegaan. De stem van honderden inwoners zal dus weer gehoord worden binnen de gemeenteraad van Tiel,” aldus de Tielse politicus.

Programma

Met de partijvertegenwoordigers Jan Scheefers, Ivo Geertis, Cees Vos, Arthur Brouwer en Anton van Straten heeft de nieuwe fractievoorzitter van Krachtig Tiel het programma doorgenomen. “Dat paste wonderwel prima,” zegt Ünal hierover. “Er zitten ervaren en kundige mensen in Krachtig Tiel die een bijdrage aan Tiel als stad en aan het welzijn van de inwoners willen leveren.” Ze hebben besloten om op slechts een paar onderdelen wat aanpassingen te doen. “Een programma moet dynamisch zijn,” is Ünals overtuiging. “De menselijke maat moet terug, meer aandacht voor duurzaamheid en het sociale aspect mag weer de boventoon gaan vieren.”

Ervaring en kennis

Krachtig Tiel is een partij met veel ervaring en kennis. De voorzitter van Krachtig Tiel, Anton van Straten, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is een man met veel dossierkennis en iemand die bekend staat als vasthoudend als het om onrecht gaat. Anton is tevens lid van het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland. Natuurlijk bestaat de achterban van Krachtig Tiel uit veel meer mensen die de gedachte van Krachtig Tiel uitdragen en hulp bieden waar nodig. Jan Scheefers is secretaris bij Krachtig Tiel, Arthur Brouwer penningsmeester.

Chemie

Ünal denkt niet in partijen. “Dat is uit de tijd.“ Het gaat hem om chemie. “Die is hier overduidelijk aanwezig.” De mensen van Krachtig Tiel kennen volgens Ünal de Tielse politiek heel goed. “Ze geven bovendien mij alle steun om mensen uit Tiel te reprensteren in de raad. Krachtig Tiel heeft ook een lijst. Daar kan ik meteen uit putten. Politiek is namelijk teamwork. Bovendien laat ik me niet in beton gieten.”

Transparantie

Krachtig Tiel, met fractievoorzitter Ünal Sözen, wil meer transparantie in de gemeente Tiel. Niet besturen vanuit de achterkamertjes, geen monisme in de gemeenteraad maar het dualisme weer terugbrengen in de raad op een opbouwende en positieve manier. “Het gevoel van ownership moet weer terugkomen bij de inwoners. Het is niet de stad van de gemeente Tiel, van hullie, maar het is onze stad, waar wij zuinig op zijn. Belangrijk punt van Krachtig Tiel is dat wij er alleen zijn voor de inwoners van Tiel. Zoals Pieter Omtzigt het ook verwoordt in zijn boek “Een nieuw sociaal contract”. De menselijke maat moet weer terugkomen. Krachtig Tiel is vooral tegen schaalvergroting. De korte lijntjes naar de burgers moeten weer terugkomen. De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dit is het doel van Krachtig Tiel en niet alleen een verkooppraatje tijdens de verkiezingen.”

Ambitie

Krachtig Tiel gaat onder andere het dossier Anders Wonen terug brengen op de politieke agenda. Daarnaast wil Krachtig Tiel een open debat houden over de opvang van arbeidsmigranten in Tiel. Avri wordt ook op de agenda gezet, korte lijnen en betrokken lokale mensen die trots zijn op onze mooie en schone stad. Ünal is ook trots op ‘zijn’ stad en blijft zich inzetten voor deze en tal van andere dossiers uit liefde voor Tiel. “Ik houd echt van Tiel,” zegt hij daarover. In 1989 ben ik verhuisd naar Arnhem. Binnen de korte keren kreeg ik heimwee naar Tiel. Ik houd van Tiel en van de mensen hier. Ik ken alle lokale rechten. Ik heb de brandende ambitie om Tiel mee te gaan besturen en om een bijdrage te leveren aan de bloei van Tiel en haar inwoners. Dat betekent ook dat ik regionaal de samenwerking zoek: energietransitie, klimaatverandering en jeugdzorg zie ik in een groter streekverband. We hebben elkaar nodig in de regio.”

Landelijke ondersteuning

Ünal Sözen gaat samen met Krachtig Tiel ook deel uit maken van het landelijk netwerk van Code Oranje. Krachtig Tiel gaat zich inzetten voor een nieuwe democratie, waarbij de politiek en de burgers dichter bij elkaar staan. Dat is precies waar Code Oranje voor staat. Krachtig Tiel blijft wel als een zelfstandige onafhankelijke partij acteren, maar plukt wel de vruchten van dit landelijke netwerk. Code Oranje verenigt politieke partijen in het land. Bij het bestuur en de landelijke organisatie van Code Oranje zit veel kennis en een groot netwerk. Er zijn ambassadeurs op het gebied van arbeidsmarkt, rechtsbescherming, jeugdzorg, horeca, defensie, landbouw, veiligheid, ouderenzorg, pensioenen, digitalisering, afval enz. Ünal Sözen en Krachtig Tiel gaan samen verder in Tiel, maar ook in de provincie en landelijk. Zij laten zich niet in beton gieten door Den Haag, de burger moet zich weer betrokken en gehoord voelen. Unal citeert in dit verband politicus Pieter Omtzigt: “Een politicus zit er voor alle Nederlanders niet alleen voor zijn kiezers en zeker niet voor zichzelf”