Rijk van Nijmegen

Werkbedrijf bemiddelt minder mensen door gunstige arbeidsmarkt

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen © Streetview
REGIO - Het aantal mensen dat wordt geholpen door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is de afgelopen twee jaar afgenomen. Dat komt met name door de gunstige arbeidsmarkt. Momenteel zijn er meer vacatures dan werkzoekenden, waardoor mensen sneller werk vinden en geen beroep hoeven te doen op de bijstand.
Tegelijkertijd is de keerzijde dat de mensen die wél een beroep op de bijstand moeten doen, vaker belemmeringen ervaren om werk te vinden en te houden.
Dat blijkt uit de aanbiedingsbrief van het Werkbedrijf met de resultaten over het eerste kwartaal van 2022. Het aantal kandidaten in de dienstverlening van het Werkbedrijf bedroeg 3668 per 31 maart van dit jaar. Van hen waren er ruim 1000 jonger dan 27 jaar, en 460 behoorde tot de groep 55-plusser.

Afstand tussen werk en kandidaat

De kandidaten die bij het Werkbedrijf terechtkomen, ervaren op meerdere leefgebieden problemen. In ieder geval met betrekking tot de financiële bestaanszekerheid. Volgens het Werkbedrijf hebben ze vaak weinig tot geen recente werkervaring, waardoor de afstand tussen werk en kandidaat groot is.
Voor een deel van de mensen geldt dat zij structurele arbeidsbeperkingen hebben, waardoor zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Een groot deel van de kandidaten heeft ook geen startkwalificatie.

Deel werkt met ondersteuning

Verder ziet het Werkbedrijf dat een steeds groter aandeel van de kandidaten op een of andere wijze actief aan de slag is met zijn of haar route naar werk, of zelfs al aan het werk is en ondersteuning en dienstverlening nodig blijft houden.
Daarnaast biedt het Werkbedrijf arrangementen voor mensen die arbeidsvermogen hebben, maar voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is.

Statushouder vraagt veel begeleiding

Momenteel begeleidt het Werkbedrijf ruim 400 statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven). Statushouders hebben een intensieve begeleiding nodig, omdat ze geen idee hebben hoe de Nederlandse arbeidsmarkt werkt.
Studeren met een functiebeperking is topsport, zo stelt het Werkbedrijf. Daarom zijn de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, het UWV en het Werkbedrijf in 2019 gestart met het project Werklab. Door middel van dit project bieden zij maatwerk voor begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag naar een stage of een passende baan op de arbeidsmarkt.

Prijs voor Werklab

Onlangs is het Werklab beloont met de Bridge of Fame Award. Een prijs in het leven geroepen door onder meer De Nederlandsche Bank en bureau Berenschot. De jury van de Award was vooral onder de indruk van de brede samenwerking, waarbij meerdere onderwijssectoren zijn betrokken.