Gemeente Rhenen sluit 2021 af met 2,8 miljoen in de plus

Gemeente Rhenen sluit 2021 af met 2,8 miljoen in de plus
Gemeente Rhenen sluit 2021 af met 2,8 miljoen in de plus © Facebookpagina Gemeente Rhenen
RHENEN - De jaarrekening 2021 is opgemaakt en de gemeente Rhenen heeft ook dit tweede coronajaar met positieve cijfers afgesloten. Het financieel resultaat over 2021 komt uit op ruim 2,8 miljoen. Dit bedrag zal de komende jaren alsnog ten goede komen van onze inwoners. De financiële positie van de gemeente Rhenen is gezond en vormt een solide basis voor het nieuwe college.
Wethouder Financiën Hans Boerkamp: “De coronacrisis heeft er weer ingehakt, maar heeft ons niet uit het veld geslagen. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners en ondernemers, maar ook voor de uitvoering van de taken en ambities van de gemeente. Het jaar heeft financieel anders uitgepakt dan verwacht, in positieve zin. Dat is voor een groot deel te danken aan het Rijk dat eindelijk extra middelen beschikbaar stelde voor onder meer jeugdhulp en compensatieregelingen voor corona. Ik ben blij dat het ons gelukt is 2021 financieel zo af te sluiten.”
Voordeel vloeit terug Dat de gemeente geld overhoudt, komt ook doordat inwoners minder vaak een beroep op zorg hebben gedaan dan verwacht. Daarnaast heeft de inzet op betere afvalscheiding gewerkt en is er in 2021 ook nog eens in totaal minder restafval ingezameld en verwerkt. Ook wordt een deel van het overschot ingezet om de samenleving na corona een impuls te geven, zodat we Rhenen samen weer sterk en veerkrachtig kunnen maken.

Met en voor Rhenen

Er is in 2021 weer veel gedaan. Er is flexibiliteit en creativiteit getoond, zoals met de Visie op Rhenen 2035 waar grote stappen mee zijn gezet. Ook is er een besluit genomen over het nieuwe MFG (multifunctioneel gebouw), dat komt in plaats van ’t Gastland en de Westpoort. Er zijn heel wat nieuwe woningen opgeleverd en bouwplannen zijn verder uitgewerkt. Duurzaamheid was het afgelopen jaar ook in onze gemeente een belangrijk thema. Hoe verwarmen we onze huizen in de toekomst, hoe gaan we energie opwekken en hoe zijn we klaar voor een veranderend klimaat? Dit alles deden we als gemeente niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers, instellingen en de regio.
In de jaarrekening kijken we als gemeente financieel terug op het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in hoeveel geld er binnenkwam, wat er werd uitgegeven en waaraan. De jaarrekening wordt op 31 mei behandeld door de gemeenteraad. De raad bepaalt uiteindelijk of deze akkoord is.