Noord-Veluwe

Stationsomgeving Nunspeet verandert per dag, werkzaamheden in volle gang

NUNSPEET - De voorbereidingen voor de herinrichting van de stationsomgeving in Nunspeet zijn in volle gang. Begin deze week is de aannemer gestart met het saneren van het terrein van de voormalige Stroopstok. De werkzaamheden duren zo’n anderhalve week. Het pand van de voormalige supermarkt Emté is ook gesloopt.
Onlangs is langs het spoor een laag, zwart scherm aangebracht. Dit is om de hazelworm te beschermen en te voorkomen dat ze over het spoor en naar de te saneren grond gaan. Deze week starten de nutspartijen met het verleggen van de kabels en leidingen. Ze worden gefaseerd verlegd om ruimte te maken voor de twee tunnels en de nieuwe inrichting van het gebied. De aannemer start aan de zuidzijde van het spoor op het Veluwetransferium. Daarna gaat de aannemer naar de noordzijde van het spoor.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van het jaar. In deze periode kan men enige verkeershinder ondervinden. De rijbaan voor het doorgaande verkeer is altijd open. Vanwege het verleggen van de kabels en leidingen wordt de mindervalidenroute van station naar het centrum tijdelijk aangepast.