Gelderland

‘Een puinhoop en ongeloofwaardig’ – Reactie CVO op raadsdebat over formatieproces

WEZEP - Afgelopen maandag, 16 mei 2022, is er op aanvraag van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) en VVD een raadsvergadering gehouden over de stand van zaken van het formatieproces. Directe aanleiding: CU heeft het vertrouwen opgezegd in ABO en ABO heeft daaropvolgend in felle bewoordingen uitgehaald richting de CU. Nadat CU en SGP de informateur vervolgens om nieuw advies hebben gevraagd, heeft CVO laten weten dat een coalitie van CU, SGP en CVO nu volgens ons als eerstvolgende optie op tafel moet komen. De informateur heeft na deze vertrouwensbreuk echter geadviseerd om te gaan formeren tussen CU, SGP en CDA. Over de aanleiding van de vertrouwensbreuk en de vraag hoe/met wie nu verder is het raadsdebat vervolgens gegaan.
CVO over een coalitie van CU SGP en CDA
CVO heeft zich uitgesproken tegen deze combinatie. Om twee belangrijke redenen: 1) deze coalitie doet totaal geen recht aan de verkiezingsuitslag. Deze drie partijen zijn immers de drie grootste verliezers van de verkiezingen. Tevens hebben ze alle drie zetels verloren. SGP en CDA zijn zelfs nog nooit zo klein geweest als nu in de gemeenteraad van Oldebroek. Dat de grootste verliezers nu met elkaar willen gaan regeren, en de grootste winnaar van de verkiezingen en tevens derde partij buiten de deur wordt gehouden, doet absoluut geen recht aan het signaal van de kiezer. 2) Deze coalitie zou de kleinst mogelijke meerderheid hebben van slechts 10 zetels. Dat is bestuurlijk gezien niet stabiel. Eerder was een ‘ruime en stabiele meerderheid’ nog wél een belangrijk criterium voor de informateur. Nu is dat nergens meer te vinden in zijn advies. Wat CVO betreft: niet consequent.
CVO over de ‘’lijmpoging’’ tussen CU en ABO
Tijdens de raadsvergadering werd door het CDA opeens voorgesteld om een lijmpoging te doen tussen CU en ABO. Daar gingen CU, en vervolgens ABO, positief op in. CVO juicht het in principe van harte toe als verhoudingen weer hersteld worden. Echter, deze ‘’lijmpoging’’ is volstrekt ongeloofwaardig, om de volgende 3 redenen. 1) de informateur schreef een paar dagen geleden nog, op 12 mei, dat hij ‘constateert dat alle drie partijen geen vertrouwen hebben dat nieuwe gesprekken tot andere inzichten leiden.’ Waarom is dat een paar dagen later, zonder enig gesprek nadien, opeens veranderd? 2) Dat CU en ABO opeens overstag gaan nadat het CDA dit vraagt, getuigt ook van ongeloofwaardigheid. Immers, hadden deze partijen dat in het afgelopen weekend dan écht niet zelf kunnen bedenken als ze daar voor open zouden staan? 3) Ook al zouden de verhoudingen weer iets rechtgetrokken kunnen worden op korte termijn, is het na de publiekelijke explosie tussen CU en ABO toch ongeloofwaardig om direct weer bij elkaar aan de onderhandelingstafel te gaan zitten voor collegevorming? De ABO schreef in hun persbericht immers zelf in een kopje over ‘ABO in de oppositie’.
Alle zware woorden die vanuit ABO naar de CU zijn geuit in hun persbericht, lijken opeens weinig meer waard. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. Het kan terecht zijn dat zware kwalificaties worden geuit, maar om die zo gemakkelijk en zo snel weer ter discussie te stellen, doet simpelweg ook afbreuk aan hetgeen politici zeggen in de politiek. Hoe serieus moeten inwoners dat in het vervolg nog nemen van onze volksvertegenwoordigers?
CVO over selectieve handreikingen en lijmpogingen
Maar er is nog een veel groter bezwaar dat het CVO heeft tegen dit voorstel voor deze lijmpoging tijdens de raadsvergadering. Door de CU werd het CVO aangewreven dat wij ‘vanwege onze christelijke achtergrond’ maar blij moesten zijn dat deze partijen weer nader tot elkaar wilden komen. CVO-fractievoorzitter Tom de Nooijer heeft daarop gereageerd dat wij het inderdaad toejuichen als partijen weer nader tot elkaar komen. Echter, als de CU zo graag toenadering wil zoeken, waarom dan niet tot CVO? CVO heeft vanaf het allereerste begin aangegeven de hand uit te steken naar alle andere partijen. CVO wil constructief bijdragen en openstaan om mee te besturen. Echter, de CU heeft die deur altijd dichtgehouden, zonder ook maar een gesprek met ons aan de onderhandelingstafel aan te gaan (iets dat met de ABO wél gebeurde). Dat is uiterst selectief van de ChristenUnie, en oneerlijk.
De conclusie van CVO
CVO is teleurgesteld vanwege het feit dat Oldebroek, onder leiding van de CU(-informateur), 2 maanden na de verkiezingen weer vanaf 0 kan beginnen met het vormen van een nieuw college. Immers, de informateur heeft aangegeven dat hij nu een nieuwe informatieronde gaat instellen. We zijn weer terug bij af. Maar CVO is ook teleurgesteld vanwege de selectiviteit en het gedraai van politieke fracties. CVO zal nu wederom in gesprek gaan met de informateur. We zullen benadrukken dat we nog altijd openstaan om als grootste winnaar deel te nemen aan coalitieonderhandelingen. Aan CVO zal het niet liggen.
Namens de CVO-fractie,
Tom de Nooijer (Fractievoorzitter)