Rijk van Nijmegen

Wijchen stelt plaatselijke verboden in op verkoop lachgas en openbare alcoholconsumptie

In oktober 2020 werd bij een bedrijfscontrole in een pand op het Industrieterrein Wijchen-Oost nog 2500 kilo lachgas aangetroffen.
In oktober 2020 werd bij een bedrijfscontrole in een pand op het Industrieterrein Wijchen-Oost nog 2500 kilo lachgas aangetroffen. © RN7
WIJCHEN - In de bebouwde kommen in de gemeente Wijchen, de omgeving van de jachthaven aan de Van Cittersweg en recreatiegebied Berendonck mag voortaan geen lachgas meer verkocht worden of in de openbare ruimte alcohol genuttigd worden. Dit heeft het college besloten op verzoek van de politie en handhaving, die daarmee meer instrumenten in handen krijgt om in te grijpen. Het gebruik van lachgas als roesmiddel in de openbare ruimte was al verboden.

Geselecteerde gebieden

Hoewel het wellicht makkelijker was geweest om de verboden in de gehele gemeente in te stellen, laat de wet dat niet toe. Gemeenten mogen alleen gebieden aanwijzen. Daarom wijst het college de bebouwde kommen binnen de gemeente aan als gebieden waarin de verkoop van lachgas in het algemeen en het gebruik van alcohol in de openbare ruimte verboden wordt. Daarnaast worden ook de omgeving van de jachthaven aan de Van Cittersweg en recreatiegebied Berendonck aangewezen, omdat dit een veelgebruikte locatie door hangjongeren is, vooral in de zomer. “We nemen het zo ruim mogelijk”, zegt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “Op deze manier vallen toch de belangrijkste risicogebieden onder het verbod.”

Lokaal actie ondernemen

Een directe aanleiding voor het verbod is er niet, omdat er geen toename van overlastmeldingen is, hoewel lachgas zeker bij tijd en wijle opduikt in Wijchen. Wel hebben politie en handhaving het college tot deze toevoegingen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verzocht. “Landelijk wordt gewerkt aan een algeheel verbod op de verkoop van lachgas, maar dat wordt telkens maar weer uitgesteld”, vertelt Van Beek. “Daarom was het wenselijk om lokaal alvast actie te ondernemen. Voor zowel lachgas als alcohol geldt dat gebruikers gedrag kunnen gaan vertonen waar anderen last van hebben. Deze wijziging geeft politie en handhaving de mogelijkheid om adequater en ook eerder op te treden. Daarnaast speelt zeker bij lachgas ook het gezondheidsaspect mee.”

Overlastgevende situaties

De toevoeging aan de APV hoeft niet meteen te betekenen dat iedereen die wat alcohol consumeert in de openbare ruimte meteen een boete hoeft te krijgen. “Het is aan politie en handhaving om dit op een goede manier aan te pakken”, aldus de burgemeester. “Waar er dreiging is van overlastgevende situaties, zal er worden ingegrepen. Waar dat niet het geval is, is daar weinig reden toe. Het gaat er puur om dat politie en handhaving de tools krijgen die ze nodig hebben om overlast te voorkomen.”