Veel positieve reacties voor padelbanen bij LTVO

Padel baan
Padel baan © Tennisvereniging LTVO
OVERASSELT - Zo'n 125 mensen gaven gehoor aan de oproep van de Overasseltse tennisvereniging LTVO om een vragenlijst in te vullen over de gedroomde komst van twee padelbanen. Van hen gaf 80 procent aan de banen te verwelkomen, terwijl meer dan de helft van de deelnemers er zelf ook gebruik van wil gaan maken.
LTVO hoopt dat dit enthousiasme ook de gemeente over de streep trekt om een deel van de benodigde 130.000 euro op zich te nemen. Heumen wil wel meedenken hierover, maar wil wel eerst toetsen of er daadwerkelijk voldoende interesse voor is.
De tennisvereniging besluit in de zomer of de plannen ook daadwerkelijk in gang worden zet.