De Groene Afspraak: klimaat-inclusieve en natuur-positieve kleiwinning

De ondertekenaars van de Groene Afspraak
De ondertekenaars van de Groene Afspraak © Peter Hendriks
KEKERDOM - Op vrijdag 20 mei bekrachtigden tien partijen de Groene Afspraak rond klimaat-inclusieve en natuur-positieve kleiwinning langs Rijn en Maas. Een bijzondere samenwerking waarin vijf natuur- en milieuorganisaties Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur en Milieufederatie Gelderland, Natuur en Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer en vier partijen uit het bedrijfsleven, namelijk de brancheorganisatie voor de keramische industrie KNB-keramiek, Wetering, K3 en Delgromij zich de komende 15 jaar verbinden aan voorliggende Groene Afspraak. De Groene Afspraak is gebaseerd op de principes uit het Plan Ruimte voor Levende Rivieren. Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt de Groene Afspraak.

Meerwaarde door kleiwinning

De afgelopen 25 jaar heeft de succesvolle samenwerking tussen de natuur- en milieuorganisaties en de klei-win-sector op veel plekken geleid tot een aantrekkelijker, veiliger en ecologisch vitaler riviersysteem met een verbeterde biodiversiteit en groter natuurareaal. Aan een flink deel van de circa 12.000 hectare nieuwe natuur, die in de afgelopen 25 jaar is ontwikkeld, heeft zogenaamde duurzame ‘reliëfvolgende kleiwinning’ bijgedragen.

Millingerwaard

De feestelijke ondertekening vond plaats in Kekerdom, in de Millingerwaard. Hier is het innovatieve concept van kleiwinning die de natuurlijke bodemgesteldheid volgt en de basis voor natuurontwikkeling legt, destijds uitgevonden.

De rol van de provincie

Bij de ondertekening leverde ook Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Water van de provincie Gelderland, een bijdrage. Hij ging in op de rol van de provincie in het kader van het Panorama Gelderse Rivieren; een uitwerking van het toekomstperspectief en de provinciale ambities voor de rivieren die door de provincie stromen.

Afspraken

De Groene Afspraak omvat 10 punten en behelst onder andere de voortzetting van de methode reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting, die bijdraagt aan een aantrekkelijk rivierenlandschap én tevens voorziet in hoogwaardige en hernieuwbare grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de bouw in Nederland. Het streven is om gezamenlijk circa 75 ha per jaar gebiedsontwikkeling te realiseren door kleiwinning met natuurinrichting in het winterbed van de rivieren.

Plan Ruimte voor Levende Rivieren

De Groene Afspraak maakt deel uit van het Plan Ruimte voor Levende Rivieren (www.levenderivieren.nl), waarin uitgangspunten en kansen vastgelegd voor ‘levende en leverende rivieren‘. Het plan streeft naar een verdubbeling van de huidige ruimte voor riviernatuur en verbindingen tussen natuurgebieden (overstromingsvlakten én aangrenzende binnendijkse gebieden), naar een hogere kwaliteit van het onderwaterleven en naar méér rivierdynamiek.