Rijk van Nijmegen

Nieuw college Beuningen van start met twee nieuwe wethouders

4 wethouders ondertekenen het Beuningse coalitieakkoord
4 wethouders ondertekenen het Beuningse coalitieakkoord © Gemeente Beuningen
BEUNINGEN - 'Nieuwe energie voor onze gemeente', zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Beuningen, dat maandagmiddag aan de buitenwereld is gepresenteerd. In het gemeentehuis werden ook de vier wethouders bekendgemaakt, die de komende vier jaar samen met burgemeester Daphne Bergman het college van B&W gaan vormen.
Nieuw is Pascal Cobussen van BN&M, die als wethouder verantwoordelijk wordt voor Wonen, Duurzaamheid en Openbare Ruimte. Een andere nieuwkomer is Alwin Steeg, die namens D66 de portefeuille Financiën, Economie, Onderwijs, Sport en Kunst & Cultuur zal beheren.

Langst zittende wethouder met pensioen

In Beuningen wordt de coalitie van BN&M, D66, GroenLinks en PvdA voortgezet. Frans Houben wordt opnieuw wethouder voor GroenLinks en neemt Zorg, Werk en Inkomen en Participatiebeleid voor zijn rekening. Sijmen Versluijs draagt zorg voor Ruimtelijke Ordening en de veelomvattende Omgevingswet.
De Beuningse politiek neemt afscheid van Piet de Klein, die als langst zittende wethouder met pensioen gaat. Zijn portefeuille wordt in grote lijnen overgenomen door partijgenoot Pacal Cobussen (32 jaar). Hij heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Hogeschool.

Twee nieuwe jonge wethouders

Ook D66-wethouder Hans Driessen wordt opgevolgd door een partijgenoot, die globaal dezelfde portefeuille gaat beheren. Alwin Steeg is eveneens 32 jaar en was werkzaam als accountant bij de rijksoverheid. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wordt maandagavond officieel geïnstalleerd in de raadszaal.

Stop met spekken oorlogskas president Poetin

Bij de presentatie van het nieuwe college zei kersvers wethouder Pascal Cobussen dat de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne eens te meer aantonen, dat Beuningen op grootschalige wijze zijn eigen energie moet produceren. Dat kan naar zijn mening met zonne- en windenergie. We moeten volgens hem af van het Russisch gas en olie en stoppen met het spekken van de oorlogskas van president Poetin.
De andere nieuwe wethouder Alwin Steeg zei desgevraagd dat het college de komende vier jaar serieus gaat onderzoeken wat er moet gebeuren met het Beuningse dorpshuis de Lèghe Polder. Nu al maken heel veel verenigingen gebruik van het dorpshuis en Beuningen krijgt steeds meer inwoners. In de toekomst wordt gedacht aan renovatie of nieuwbouw, zo zei de wethouder.

Weer al wekenlang veel te droog

BN&M-fractievoorzitter Eric van Ewijk verklaarde dat bij veel mensen nog onvoldoende besef aanwezig is wat er qua klimaatverandering aan de hand is. Momenteel is het al wekenlang veel en veel te droog en heeft de landbouw daar veel last van. "De situatie is echt ernstig," zo zei hij. Ook over de biodiversiteit maakte hij zich grote zorgen.
Wethouder Steeg zei dat het college van plan is om de komende college-periode de OZB-belasting jaarlijks te laten stijgen met 1,5 procent.