Rijk van Nijmegen

Natuurbeschermers: geen visie en dadendrang bij bestuurders

Afferdense en Deestse Waarden
Afferdense en Deestse Waarden © RN7
REGIO - In een open brief aan vijf gemeenten in de regio, waaronder Nijmegen en Beuningen, heeft de Vereniging Nederland Cultuurlandschap de noodklok geluid over de verdere verstedelijking van het landschap. Zij komt tot de bittere vaststelling dat natuur en landschap er in het Rijk van Nijmegen slecht voorstaan.
De vereniging spreekt van een dramatische toestand van natuur, biodiversiteit, milieu, landschap en de op grote schaal degraderende landbouwbodems. "Wij, gepokt en gemazelde natuurbeschermers, concluderen dat boerenlandvogels zoals grutto en kievit zeldzaam zijn geworden en de insectensterfte ook hier immens is," zo staat in de open brief.

Kritieke toestand natuur niet onderkend

De natuurbeschermers wijzen er op dat Nijmegen nu al 82.000 woningen telt en gaat verdichten met nog eens 20.000 woningen tot het jaar 2040. Elders in het Rijk van Nijmegen komen nog eens 9000 woningen, die tegen de dorpen worden aangeplakt en dus in het groen komen te staan. De recreatiedruk op die omgeving gaat daardoor verder toenemen.
De open brief is ook gericht aan het bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De landschappelijke ambities van de Metropoolregio stellen de vereniging allerminst gerust. "De kritieke toestand van natuur en landschap wordt absoluut onvoldoende onderkend door de plannenmakers en besluitvormers van de Groene Metropoolregio," zo zeggen de critici.

"Woningbouw en economie drijvende krachten"

Binnen de Metropoolregio zijn volgens de vereniging woningbouw en economie de drijvende krachten, waarbij natuur en het landschap vooral worden afgeschilderd als een prachtig en rijk decor en als uitloopgebied voor stedelingen.
Volgens de natuurbeschermers ontbreekt het de regionale en lokale bestuurders nog altijd aan 'groene trots', commitment, visie en dadendrang. Zij stellen voor om Nationaal Landschap De Gelderse Poort uit te breiden met de Hatertse en Overasseltse Vennen en verder tot en met de riviernatuur ten westen van Nijmegen.

Eén minuut voor twaalf

"Het is een uitdaging om te gaan bouwen vanuit de enorme ontwikkelpotentie van natuur en landschap in onze regio, als basis ook voor groene, gezonde stedelijke ontwikkeling. Met gezond voedsel uit de eigen streek en een bodem die volop CO2 vastlegt en water bergt," aldus de brief, die de titel draagt: "11.59 uur in het Rijk van Nijmegen".