Rijk van Nijmegen

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne

Vlag Oekraïne
Vlag Oekraïne © Stockfoto
De kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht en nu in gemeente Heumen verblijven hebben recht op onderwijs. In nauwe samenwerking met de schoolbesturen Conexus en SPO-Condor worden hiervoor op dit moment twee lokalen in De Tovercirkel in Malden ingericht, zodat het onderwijs vanaf maandag 16 mei van start kan gaan.
Oekraïense kinderen die particulier worden opgevangen kunnen ook gebruikmaken van deze voorziening. Zij kunnen worden aangemeld via basisschool De Regenboog in Malden.
Op dit moment verblijft er ook een aantal Oekraïense jongeren in het buitencentrum Sint Walrick. De samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen bieden onderwijs aan deze groep jongeren.
De aanmelding en plaatsing verloopt via het Pontem College. Voor de periode tot de zomervakantie worden deze leerlingen op verschillende scholen in Nijmegen en omgeving ondergebracht. In klassen met landgenoten volgen zij een educatief programma op maat.