Noord-Veluwe

Waterschap stelt onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in vanwege droogte

De droogte op veel plekken zichtbaar.
De droogte op veel plekken zichtbaar. © Waterschap Vallei en Veluwe
NUNSPEET - Al wekenlang valt er geen of nauwelijks neerslag en ook in de komende weken wordt er nauwelijks regen verwacht. Daarom geldt vanaf woensdag 18 mei in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is.
Ook de maand maart was uitzonderlijk droog, waardoor het neerslagtekort nu al erg groot is. “Dankzij verschillende inspanningen om het vele regenwater van februari vast te houden, was de situatie tot voor kort nog relatief gunstig. Maar inmiddels zien we dat de droogte ook dat voordeel in toenemend tempo teniet doet”, laat een woordvoerder weten.
Het verbod betekent dat water uit sloten en andere watergangen niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet geldig voor die gebieden waar aanvoer vanuit de randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen.
Binnen het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn er verschillen in hoeveel oppervlaktewater er nog beschikbaar is. “Door het aanhoudende droge weer verwachten we dat de waterpeilen blijven dalen en er in steeds meer gebieden droogval optreedt. Met het instellen van het onttrekkingsverbod is het werk van het waterschap niet klaar, we houden de situatie nauwlettend in de gaten.”