Rivierengebied

Portefeuilleverdeling B&W West Betuwe bekend

Portefeuilleverdeling B&W West Betuwe bekend
Portefeuilleverdeling B&W West Betuwe bekend © SRC
GELDERMALSEN - Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe hebben besloten wie binnen de nieuwe coalitie welke taken gaat waarnemen. Nieuw in de portefeuille van burgemeester Servaas Stoop is het onderwerp informatieveiligheid en cybercriminaliteit.

Rutger van Stappershoef

Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen, 1e locoburgemeester) gaat behalve leefbaarheid, kerngericht werken, economische zaken en welzijn/preventie Sociaal Domein ook Sport en Beweging als belangrijke speerpunt van het nieuwe college voor zijn rekening gaat nemen. Daarnaast zijn onder meer multifunctionele centra en dorpshuizen onderdeel van zijn portefeuille en is hij verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid.

Jacoline Hartman

Jacoline Hartman (Dorpsbelangen, 4e locoburgemeester) wordt verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer en vervoer, grondexploitatie, grondzaken en omgevingsvergunningen.

Joke van Vrouwerff

Joke van Vrouwerff (Verenigd West Betuwe, 5e locoburgemeester) is wethouder Platteland. Haar portefeuille omvat naast de onderwerpen land- en tuinbouw, duurzaamheid en natuur- en landschapsontwikkeling ook de onderwerpen Klimaatadaptatie, afval/grondstoffen en dierenwelzijn.

Govert van Bezooijen

Govert van Bezooijen (ChristenUnie, 3e locoburgemeester) wordt verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, dienstverlening en onderwijs.

Jan de Geus

Jan de Geus (D66, 2e locoburgemeester) neemt zorg/hulp Sociaal Domein, jeugdzorg/WMO, inclusie, sociale zaken en werkgelegenheid en de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten voor zijn rekening.