Noord-Veluwe

Start sanering terrein voormalige Stroopstok

Terrein Stroopstok.
Terrein Stroopstok. © FTS
NUNSPEET - De voorbereidingen voor de herinrichting van de stationsomgeving zijn in volle gang. Op maandag 16 mei start de aannemer met het saneren van het terrein van de voormalige Stroopstok. De werkzaamheden duren naar verwachting zo’n anderhalve week.
Onlangs is langs het spoor een laag, zwart scherm aangebracht. Dit is om de hazelworm te beschermen en te voorkomen dat ze over het spoor en naar de te saneren grond gaan.
In week 20 starten de nutspartijen met het verleggen van de kabels en leidingen. Deze worden gefaseerd verlegd om ruimte te maken voor de twee tunnels en de nieuwe inrichting van het gebied. De aannemer start aan de zuidzijde van het spoor op het Veluwetransferium. Daarna gaat de aannemer naar de noordzijde van het spoor.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van het jaar. In deze periode kan men enige verkeershinder ondervinden. De rijbaan voor het doorgaande verkeer is altijd open. Vanwege het verleggen van de kabels en leidingen wordt de mindervalidenroute van station naar het centrum tijdelijk aangepast.