Natuur en biodiversiteit krijgen voorrang bij zonneparken Beuningen

Hier moeten de zonneparken komen
Hier moeten de zonneparken komen © RN7
BEUNINGEN - Rondom de toekomstige zonneparken in de gemeente Beuningen zijn geen nieuwe wandel-, struin- of fietspaden voorzien. De gemeente zegt nadrukkelijk geen plannen te hebben om recreatieve paden aan te leggen door natuur- of stiltegebieden.
Dat antwoordt het Beuningse college van B&W in reactie op een noodkreet van IVN Maas en Waal. Deze natuurorganisatie maakt zich grote zorgen dat in stiltegebieden, waar zonneparken komen, allerlei paden worden aangelegd voor het publiek.

Zonneparken afgesloten voor publiek

In de gemeente Beuningen worden de komende jaren een aantal zonneparken aangelegd op landbouwgrond. De gemeente vindt het belangrijk dat ook de natuur van deze parken profiteert.
De zonneparken worden volgens het college afgesloten voor het publiek en zo ingericht dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Zo komen er rondom de parken kruidenrijke graslanden, patrijzenhagen en watergangen met natuurvriendelijke oevers.

Hinder voor weidevogels

IVN Maas en Waal had in een brief aan de raadsleden van de gemeente Beuningen een noodkreet geuit over de mogelijke aanleg van voor het publiek toegankelijke paden. Die zijn volgens IVN desastreus voor de flora en fauna in die gebieden.
Vooral weidevogels en andere boerenlandvogels zullen hierdoor hinder ondervinden. Sommigen laten zelfs hun hond los rondlopen, zegt IVN. Met name tijdens het broedseizoen geeft deze drukte volgens IVN grote problemen, zeker omdat handhaving hier altijd tekort schiet. De projectontwikkelaars zouden volgens IVN de paden aanleggen om extra draagvlak voor de zonneparken te creëren onder de bevolking.

CDA: Bij voorkeur geen zonnepanelen in stiltegebieden

Fractievoorzitter Agnes Meijer van het CDA zegt dat men over deze kwestie vragen heeft gesteld aan het college van B&W. Het CDA wil van het college duidelijkheid over de toekomst van de natuur- en stiltegebieden in de gemeente.
Meijer: "Wanneer wandel-, struin- en fietspaden worden aangelegd, mag dit zeker niet ten koste gaan van de natuur in kwetsbare stiltegebieden." Het CDA vindt overigens dat zonnepanelen in eerste instantie op bedrijfsgebouwen moeten worden geplaatst. En bij voorkeur niet in stiltegebieden.

BN&M: Meerdere functies kommengebied

De raadsfractie van Beuningen Nu en Morgen (BN&M) is evenals IVN bezorgd over de mogelijke aanleg van allerlei paden langs de randen van toekomstige zonneparken in het Beuningse kommengebied. Wel wijst BN&M er op dat het kommengebied meerdere functies heeft. Naast natuurontwikkeling is dit gebied in de toekomst ook enigszins bedoeld voor recreatie, zo zegt BN&M.