Noord-Veluwe

Pauzewoningen alleen voor spoedzoekers maar ook hier is een wachtlijst

Woningbehoefte sociale huur onverminderd groot.
Woningbehoefte sociale huur onverminderd groot. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Stel je bent alleenstaand, gescheiden of jongere en je hebt een ander huis nodig. Met de huidige huizenmarkt nog niet zo simpel. De gemeente Nunspeet biedt pauzewoningen aan. Maar zijn die dan geschikt en hoe kom je hiervoor in aanmerking? RTV Nunspeet zocht het uit.
Het is een maatregel vanuit de gemeente om mensen die echt in nood zijn vrij snel aan een woning te kunnen helpen. Toch is ook hier sprake van een wachtlijst. De ruim veertig pauzewoningen zijn namelijk bezet.
De pauzewoning is geïntroduceerd om voor een bepaalde groep snel een woning te regelen. “We hebben er een aantal van in de gemeente en daar mag je een jaar in wonen”, zegt Corrie Jansen van GemeenteBelang. Het betekent wel dat degene ingeschreven moet zijn bij het platform ‘Huren Noord-Veluwe’ en op passende woningen in de hele regio moet reageren.
Volgens Jansen geeft Omnia aan dat het is gebleken dat iemand die actief reageert gemiddeld in een tijdsbestek van anderhalf jaar een woning in de regio heeft gevonden. “De pauzewoning is echt bedoeld ter overbrugging.”

Bepaalde eisen

Een pauzewoning is dus niet voor onbepaalde tijd en is over het algemeen te vinden op vakantieparken. Om de titel ‘pauzewoning’ te krijgen moet voldaan worden aan bepaalde eisen. Zo moet de woning goed geïsoleerd en brandveilig zijn. Particulieren moeten toestemming vragen voor het beschikbaar stellen van een pauzewoning.
Het is aan de eigenaar van het huisje om de huurprijs te bepalen. Soms ligt dat boven de grens om in aanmerking te komen voor huursubsidie, maar dat is volgens wethouder Jaap Groothuis niet altijd zo. “De ‘kale’ huur van de meeste woningen ligt onder deze grens.” Dus ja, er kan huursubsidie aangevraagd worden voor een pauzewoning.
De kracht van de pauzewoningen ligt volgens de wethouder in het feit dat mensen die er gebruik van willen maken op redelijk korte termijn kunnen verhuizen naar zo’n woning. “Met gebruikmaking van huurtoeslag is het tijdelijk bewonen voor de meeste mensen betaalbaar. Dat in vier jaar tijd al bijna 200 mensen van de regeling gebruik hebben gemaakt, en dat de pauzewoningen al die tijd doorlopend bewoond zijn geweest zegt wel genoeg.”

Doorstromers

In de gemeente Nunspeet staan verschillende nieuwbouwprojecten op de planning. Wanneer er sociale huurwoningen bij zitten wordt dit deels ingezet voor doorstromers. Volgens de wethouder kan op deze manier aan meer woningzoekenden een woning worden toegewezen. “Omnia Wonen heeft dit eerder toegepast bij de toewijzing van twintig nieuwbouwwoningen in het plan Molenbeek. Huurders van Omnia Wonen die een woning achterlieten kregen voorrang bij de toewijzing, dit om de doorstroom in de sociale huursector in Nunspeet te bevorderen. Alle nieuwbouwwoningen zijn destijds verhuurd aan huurders van Omnia Wonen, wat betekent dat ook de woningen van deze huurders vrij zijn gekomen. Uiteindelijk zijn veertig woningzoekenden hierdoor aan een nieuwe woning geholpen.”
Vergeleken met een jaar geleden zijn de huurprijzen voor sociale huur flink omhoog gegaan. Omnia Wonen heeft namelijk het streefhuurpercentage voor haar totale bezit gelijk getrokken. “Dat is van 67 procent naar 80 procent gegaan”, zegt Corrie Jansen. Dit kan volgens de wethouder gevolgen hebben voor de laagste inkomenscategorieën. Volgens hem worden de gevolgen gemonitord door zowel Omnia Wonen als huurdersbelangenvereniging SHOW. “Ook vanuit de gemeente blijven we er alert op dat er voor alle inkomenscategorieën voldoende woningen beschikbaar blijven.”

Meer betalen

Het kan volgens Alice Damman, woordvoerder van Omnia Wonen, inderdaad zijn dat een huidige huurder die gaat verhuizen naar een nieuwere woning hier meer voor gaat betalen. “De nieuwe woningen voldoen aan de huidige maatstaven. Zo zijn ze bijvoorbeeld gasloos en goed geïsoleerd. Je bespaart dan op de energiekosten. We vinden het belangrijk om doorstroming te stimuleren en mensen passend te laten wonen. Als klein huishouden kun je in een kleinere woning wonen en andersom. De keuze ligt bij de huurder zelf.” Damman legt uit dat ze alleen wijzen op de voordelen maar als een hogere huurprijs een verhuizing weerhoudt kan de woningcorporatie niet verplichten dat het moet.
Op dit moment zijn er woningen van Omnia Wonen die het label 55+ hebben maar die eigenlijk ongeschikt zijn voor deze doelgroep. “Omnia Wonen heeft aangegeven dat zij bezig zijn om te kijken naar woningen die dit 55+ label hebben en gaan beoordelen of dit label nog wel bij de woningen hoort of dat een aantal van deze woningen ook voor een andere doelgroep kan worden ingezet”, vertelt Groothuis.