Rivierengebied

'De bouw van de sporthal loopt prachtig op schema'

Wethouder Karl Maier: "We liggen op schema".
Wethouder Karl Maier: "We liggen op schema". © SRC
MAURIK - Achter de velden van voetbalvereniging MEC ’07 in Maurik is het een drukte van belang bij de bouw van de nieuwe sporthal Lignum. Hopen grond, een handvol containers en allerlei busje van bouwlieden. Binnen zijn de contouren al zichtbaar van de moderne sportaccommodatie die hier verrijst.
Wethouder Karl Maier, onder andere van economie, toerisme, leefbaarheid, accommodaties en vastgoed, zegt dat de bouw van de sporthal op schema loopt. “Ik heb de sporthallen en het gemeentehuis ook in mijn portefeuille, dus ik ben blij dat de bouw van de sporthal voorspoedig verloopt.”

Oplevering

De wethouder vertelt dat het in de bedoeling ligt om het sporthalgedeelte rond de bouwvakvakantie op te leveren. “De geplande datum is 22 juli. Daarna volgt er nog een fase van afbouw en inhuizing gedurende de zomerperiode.” De nieuwe sporthal met de Latijnse naam Lignum, die zo veel als hout of boom betekent, heeft een aantal beoogde gebruikers. “Leerlingen van Basisschool De Hoeksteen en De Boogerd uit Maurik komen hier hun lessen bewegingsonderwijs volgen. Ook is het de bedoeling dat sportverenigingen die nu elders tijdelijk onderdak hebben gevonden hier komen trainen. Dat geldt voor DOS Sportief, de volleyballers van Activas. Die trainen nu in Kesteren.” Ook voetbalclub en buurman MEC ’07 wil hier graag in de winter trainen en zaalvoetbaltoernooien organiseren. “Dat is leuk en interessant voor alle clubs uit onze gemeente. Die kunnen er dan een soort Buren-toernooi in het leven roepen.”

Verkeersveiligheid

De wethouder ziet geen problemen voor de verkeersveiligheid opdoemen door de aanzuigende werking van de sporthal op het lokale verkeer. “Het is een ideale plek, net buiten het dorp. We hebben een mooi fietspad van de twee basisscholen ernaar toe aangelegd. Die gaat naar de oversteekplaats. Daar moeten we wel alert op blijven dat dit een veilige plek blijft. We hebben er veel in geïnvesteerd en het blijft onze aandacht houden.” Tijdens de voorbereiding van de bouw van Lignum was er in Maurik en in de hele gemeente Buren scepsis over de plannen. “Eerst zien en dan geloven,” zegt Karl hierover. “Dat was aanvankelijk ook de teneur op social media. De mensen zijn nu blij dat er daadwerkelijk iets verrijst. Dat geldt zeker ook voor de scholen. Die hebben jarenlang met hun leerlingen met gemotoriseerd vervoer laten reizen naar alternatieve locaties.” De wethouder vindt het niet meer dan normaal dat inwoners kritisch zijn op de grote investering die met de sporthal gemoeid is geweest. “Het is goed om alle kanten te belichten. Dat zie ik als een positieve aanmoediging.”

Duurzaamheid

Voor de nieuwe Maurikse sporthal Lignum is het de bedoeling dat deze minimaal 40 jaar meegaat. “Dat is de economische bedrijfsduur op berekening van de kapitaalslasten,” nuanceert de wethouder. “Zoals we nu bouwen is dit veel meer gericht op duurzaamheid en circulariteit. Daarom staan deze gebouwen veel langer.” Het is geen doelstelling om op korte termijn nog meer sporthallen te laten bouwen in de gemeente Buren. Wel wil de gemeente Buren haar kinderen meer laten bewegen en aanmoedigen dat ze er een gezonde levensstijl op na houden. “En dat doen we het liefst met het bestaande aanbod in accommodaties,” zegt Karl. “Ongezonde inwoners kosten het sociaal domein te veel, vandaar dat dit een goede investering is. De gemeente heeft dit als taak. We zijn ook een JOGG, een Jongeren Op Gewicht Gemeente. We zien de Burense jeugd graag gezond en sportief opgroeien. En als het blijkt dat de gemeente daar in de toekomst meer hallen voor moet bouwen, dan zullen we dat zeker overwegen. Maar we denken niet in stenen.”

Vestigingsplaats

Voor de vestigingsplaats van de nieuwe sporthal is Maurik gekozen om dat er indertijd bij de bouw van de Breede School geconstateerd is dat de gymzaal aan vervanging toe was. “Daar stond een verouderde gymzaal,” weet Karl. “Toen kon men het politiek niet eens raken over herbouw of nieuwbouw. Vervolgens is het idee gegroeid voor een sporthal. Die kunnen we nu mooi combineren met onze opgaven en doelstellingen voor een gezonde en fitte gemeente.”