Noord-Veluwe

Nieuw oorlogsmonument in de maak in Nunspeet

Nieuw monument komt bij de huidige te staan.
Nieuw monument komt bij de huidige te staan. © Nunspeet uit de Kunst
NUNSPEET - Het nieuwe oorlogsmonument aan de Laan wordt, zo is het streven, in het derde kwartaal van dit jaar onthuld. De totale kosten worden geraamd op 20.000 euro. Het monument is een initiatief van een plaatselijke werkgroep die bestaat uit drie inwoners van Nunspeet. Het gaat om het uitbreiden van de namen op het oorlogsmonument in Park 40-45 waar nu te weinig namen op zijn te vinden. Het plan is in januari aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.
Op het uit te breiden monument moeten de namen van alle, aan de gemeente Nunspeet verbonden, namen van de ruim 130 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden opgenomen. Het gaat om militairen, verzetsstrijders, burgers en Joodse medeburgers. Eveneens worden de namen van na 1945 omgekomen militairen vermeld en is er ruimte voor eventuele slachtoffers van vredesmissies in de toekomst.
Het ontwerp sluit aan bij het bestaande monument en bestaat uit vier zuilen. Via een QR-code wordt informatie over het oude en nieuwe monument gegeven. Het plan gaan uit van het plaatsen van losse naamplaatjes, zodat in de toekomst nadere informatie kan worden aangepast door een nieuw plaatje aan te brengen.
Zodra een laatste controle heeft plaatsgevonden van de ruim 130 namen worden deze gepubliceerd en ter inzage gelegd voor de inwoners van de gemeente Nunspeet. Binnen zes weken kunnen dan eventueel ontbrekende namen of verkeerde data worden doorgegeven.