Rijk van Nijmegen

Extra aandacht voor kwetsbare personen

Witwassen van geld
Witwassen van geld © Stock
HEUMEN - Veiligheidsregio Tweestromenland, waar ook gemeente Heumen tot behoort, wil de komende tijd extra aandacht vragen voor de kwetsbare positie van verwarde personen. Dit omdat zij gemakkelijk slachtoffer worden van criminelen, bijvoorbeeld om geld wit te wassen.
Dit blijkt uit het Integraal Jaarplan Tweestromenland 2022, wat onlangs bekend is gemaakt. Ook ondernemers wiens bedrijf door corona failliet dreigt te gaan of mensen die mogelijk hun baan verliezen kunnen gemakkelijker verleid worden voor criminele hand- en spandiensten.
Tweestromenland wil daarom meer gaan samenwerken met politie, gemeentes en geestelijke gezondheidszorg.