Rijk van Nijmegen

Bruiloftsfeesten op Kasteel Hernen moeten om 22.00 uur afgelopen zijn

Kasteel Hernen.
Kasteel Hernen. © Anton Adelaar / RN7
HERNEN - Om rekening te houden met zorgen van omwonenden over hun woon- en leefklimaat, moeten trouwerijen op Kasteel Hernen een eindtijd van 22.00 uur hebben. Dat is teruggebracht van middernacht als gevolg van zienswijzen van omwonenden op het ontwerp bestemmingsplan voor het kasteel, waarin geregeld wordt dat voor een maximum van 18 trouwerijen per jaar geen aanvullende vergunning nodig is.

Geluidsoverlast

Aanvullend akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat stemgeluid op de binnenplaats niet gaat zorgen voor onacceptabel woon- en leefklimaat voor omwonenden. Toch wordt er wel rekening gehouden met zorgen van omwonenden die een zienswijze indienden op het ontwerp bestemmingsplan door het bestemmingsplan op een paar punten aan te passen. De eindtijd van de trouwfeesten is teruggebracht van 24.00 naar 22.00 uur, met het idee dat om 23.00 uur alle gasten zijn vertrokken. Ook is opgenomen in het bestemmingsplan dat het gebruik van versterkt geluid buiten de kasteelmuren niet is toegestaan. Het gebruik van muziekgeluid op de binnenplaats is alleen toegestaan is als alle ramen gesloten zijn.

Vergunning

Er vonden al trouwerijen plaats op Kasteel Hernen, maar hiervoor moest telkens opnieuw een omgevingsvergunning verleend worden. Op verzoek van kasteeleigenaar Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) besloot het Wijchense college in september 2019 in een nieuw bestemmingsplan vast te leggen dat het kasteel zonder aanvullende vergunning 18 keer per jaar als locatie voor trouwerijen gebruikt mag worden. Verloopt dit naar behoren, dan is een uitbreiding naar 24 keer mogelijk. Daarnaast mag het Kasteel volgens het nieuwe bestemmingsplan ook maximaal zes keer per jaar als evenementenlocatie voor grote evenementen dienen.