Noord-Veluwe

'Op korte termijn' oplossing voor huisvesting Immanuelschool

De Immanuelschool in Nunspeet.
De Immanuelschool in Nunspeet.
NUNSPEET - Op korte termijn hoopt het CNS bestuur een oplossing te hebben gevonden voor het huisvestingsprobleem van de Immanuelschool in Nunspeet. De kans bestaat nu dat de school straks haar leerlingen moet verdelen over drie schoolgebouwen en dat is een ‘no go’ zegt interim-bestuurder Fred van der Ham.
Met de komst van Florionschool Aventurijn op de locatie aan de Randweg wordt het allemaal wat krapper qua bezetting. De Immanuelschool heeft daar een dependance en ziet een stijgend aantal leerlingen en betere financiën waardoor de school blijft groeien. Extra ruimtes op de dependance zijn daarom echt nodig. Ook een tak van Stichting Kindcentrum Nunspeet maakt gebruik van een ruimte op deze locatie. Samen met de gemeente wordt nu naar een oplossing gezocht.
“We hebben een mogelijke oplossing en daarvoor zijn we met de gemeente Nunspeet en Aventurijn nog in overleg”, aldus Van der Ham. Hij hoopt spoedig een positief geluid te horen maar doet tot die tijd nog geen uitspraken hierover.
Voor de bestuurder is het een duidelijk verhaal: “We willen niet naar een situatie waarbij ouders hun kinderen naar drie verschillende locaties moeten brengen en halen.” Daarnaast zorgt het volgens Van der Ham ook voor onrust in de groepen wat weer niet gunstig is voor de kwaliteit van het onderwijs.
In de toekomst is het de bedoeling dat zowel de Da Costaschool als de Immanuelschool gehuisvest worden in het IKC-West. Maar de komst van dit kindcentrum gaat nog wel even duren. Volgens Van der Ham zou het gunstig zijn als die plannen naar voren worden gehaald. “Mijns inziens is het gewenst dat op relatief korte termijn hiermee verder wordt gegaan. Binnen een paar maanden tot een jaar tijd is het fijn als er meer duidelijkheid komt.”
Luister hier naar het gesprek met Fred van der Ham.