Noord-Veluwe

De 'koppen' van Nunspeet worden aangepakt

Kruising Spoorlaan en de Eperweg in Nunspeet.
Kruising Spoorlaan en de Eperweg in Nunspeet. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - De bocht bij de kruising van de Eperweg met de Spoorlaan moet worden verbreed om het lijnbussen gemakkelijker te maken de bocht te nemen. Het is een van de voorstellen die is opgenomen in de aanpassing van de zogeheten ‘koppen van de Dorpsstraat’. Dat zijn de beide aansluitingen van de Dorpsstraat met aan de ene kant de Stationslaan en aan andere kant de Spoorlaan.
De huidige bestrating en inrichting blijft. Wel wordt er een geleiding aangebracht op beide koppen om auto’s te sturen. De drempels worden meer naar buiten gelegd zodat de snelheid van de auto’s eerder wordt geremd. De zebra’s moeten goed zichtbaar zijn en in de natuurlijke looproutes komen te liggen.
Het fietsparkeren wordt structureel ingepast in de aangegeven vakken binnen met groen begroeide hekwerken. Dit op de plek van vier parkeerplaatsen voor auto’s aan de Brinkersweg zoals al anderhalf jaar van toepassing is.
Drie parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Harderwijkerweg komen te vervallen. Dit is nodig voor de verschuiving van de zebra en om meer loopruimte te bieden aan bezoekers, mensen met rolstoelen, kinderwagens, scootmobiel enzovoorts. Het trottoir is hier erg smal.
De ondernemersvereniging Nunspeet is akkoord met het opheffen van de parkeerplaatsen. Wel blijven ze de bereikbaarheid van het centrum met de auto een belangrijk punt vinden. Gekeken wordt of een andere plek kan worden gevonden voor de realisering van enkele parkeerplaatsen. Over het plaatsen van een eventueel kunstwerk aan beide zijden van de ingang naar de Dorpsstraat wordt nog geen standpunt ingenomen. Nog geen standpunt wordt ingenomen over de plaatsing van een eventueel kunstwerk aan beide zijden van de ingang naar de Dorpsstraat.